Ağır seyreden romatizma, grip, çiçek, difteri, tifo ve kızıl gibi hastalıklarda; hastalık yapan bakteriler kalp kası iltihaplarına da sebep olabilmektedir. Belirtileri:   Nabızda düzensizliklerle kendisini belli eder.   Hastanın göğsünde ağrı vardır.   Zaman zaman bayılma nöbetleri görülür.   Bitkinlik, yorgunluk ve halsizlik yapar.   Kasların iltihaplanma derecesine bağlı olarak[…]

Kalp Kası İltihabı (Miyokardit) Nedir?

Ağır geçen kronik hastalıklardan sonra ya da ilâç alışkanlıkla­rının bir yan etkisi olarak ortaya çıkar. Belirtileri, genel bir vücut rahatsızlığı şeklinde görüldüğünden teşhisi ancak belli testlerden sonra mümkün olmaktadır. Belirtileri:   Düşük ateş, halsizlik ve yorgunluk hissi.   İltihaplı bölgeden kopan kan pıhtıları, kan dolaşımına karı­şarak damar tıkanmalarına sebep olur.[…]

Kalp İçzarı İltihabı (Endokardit) Nedir?

Kalp yetmezliği, sağ veya sol kalpte oluşuna göre, değişik be­lirtiler gösterir. Sol kalp yetmezliğinin ilk belirtisi, solunum güçlü­ğüdür. Solunum darlığı, hareket sırasında artar. Hasta kendisini yorgun ve halsiz hisseder. Sağ kalp yetmezliğinin temel sebebi, akciğerlerden gelen ka­nın yeterli olmayışıdır. Bunun sonucu olarak, karaciğer büyür ve bacaklarda su toplanır (ödem). Karın[…]

Kalp Yetmezliği Nedir?

Kalp, akciğerlerden temizlenmiş olarak dönen kanı -kasılarak- yüksek bir basınçla atardamarlara iter. Sonra gevşeyerek akciğerlerden yeni kanın gelmesini bekler. Kalbin kasılma sırasında damarlara yaptığı basınç 120 mm. civa basıncına eşittir. Gevşeme sırasında bu basınç 80 mm. ye düşer. Tansiyon ifâde edilirken; 120 rakamına büyük tansiyon, 80 rakamına ise küçük tansiyon[…]

Tansiyon Nedir?

Koroner cerrahisinin son yıllarda epey iler­leme ve başarılı sonuçlar sağlamasına karşın, iyi bir dahilî tedavi ile de ayni sonuç alınabilmekte­dir. (Anjina pektoris (hunnaki sadır) denilen has­talık çok eskiden beri bilinen bir hastalık olduğu halde son zamanların yeni teknik muayene usul­leriyle daha kolaylıkla ortaya çıkarılabilir hale gelmiştir. Hastalık elektrokardiyografi, ve sineangiografi[…]

Kalp Cerrahisi

Üfürümler önemlerine, nedenlerine, zamana ve kuvvetlerine göre büyük değişiklikler göste­rirler. Bazı üfürümler kalp hastalığı ile hiç ilgili değildirler ve klinik anlamları yoktur. a) Normal Kalp Sesleri Bir çocuğun veya göğüs kafesi ince yapılı bir erişkinin kalbi üzerine elinizi’ korsanız bir itiş, bir vuruş duyarsınız. Eğer aynı yere kulağınızı koyarsanız «Lub[…]

Kalp Kapakçıklarında Bozukluklar (Üfürümler)

Kalbi teşkil eden belli başlı üç kısımdan bi­ri veya birkaçı bozulursa kalp hastalığı var de­mektir. Bu kısımlar şunlardır: 1-KORONER ARTERLER (Kalbi bir taç gibi sardıklarından bu isim verilmiştir.) 2-KALP KAPAKÇIKLARI (Kanın bir yönden diğer yöne akmasını sağ­larlar. 3-KALP KASLARI (Kan dolaşımının esasını, kalbin temel gücü­nü oluşturur.) a. Bunlardan ilk ikisini[…]

Kalp Kasının Hastalığı

a) Kalp Vuruşu Kalbin normal vuruşu, sağ kulakçıkta bulu­nan bir merkez tarafından uyarılmakta ve ayar­lanmaktadır. Buna zaman ölçüsü (Timer) veya ayarlayıcı (Regülatör) denmektedir. Aynı zaman­da kalpteki yerine göre «Sino-Auricular Node» da denir. Yani üst büyük toplardamarın sağ ku­lakçığa girdiği yerde oluşan düğüm olup kalp kasılmalarının derece ve düzenini sağlar. Vücut­taki[…]

Kalp Sinir Sistemleri Bozukluklarından Oluşan Kalp Hastalığı

a) Normal Kan Basıncı Kan basıncı ya da tansiyon, kanın damar çe­perine yaptığı basınçtır. Kan basıncını oluşturan etkenler: 1) Kalbin kanı pompalama gücü., 2) Kanın miktarı. 3) Damarların kan akışına gösterdiği direnç. Kan basıncını oluşturan bu etkenlerdeki düşüş ve yükselişler kan basıncını etkiler. Örne­ğin, kan miktarının azalmasına yol açan aşın[…]

Kan Basıncı Bozuklarından Oluşan Kalp Hastalığı

İnsan vücudunun güneşi, yasanımın hareket merkezi olan kalbin her hangi bir nedenle hastalanması, herkesi tedirgin eder. Bütün dikkatlerin odak noktası olur. Hatta yaşamın sona geldi sa­nılır. Kalp, damar ve kan üçlüsü olarak çalışır. Bu üçlüye DOLAŞIM SİSTEMİ denir. Dolaşım Sisteminin yapısı ve çalışma tarzı hakkında yete­ri kadar bilgi sahibi olmayanlar,[…]

Kalbin Hastalanması

Göğsün sol yarısında duyulan bütün sıkın­tılar ve ağrılar muhakkak kalp hastalığının be­lirtisi değildir. Kalp hastalığı sanılan bir çok ağ­rının kalple ilgisi yoktur. Çarpıntı veya kalbin kuvvetle çarpması, göğsün sol tarafında kunt ağrılar ve duyarlık, sol memenin çevresinde şid­detli bıçaklanır gibi ağrılar, baş dönmesi, bayıl­ma ve halsizlik bu çeşit belirtilerden bir[…]

Kalp Hastalığı Kanısı Veren Belirtiler

Büyük ve küçük kan dolaşım sistemleri ile tüm organlarımızın beslenmesi ve zehirli maddelerin atılması sağlanır. Bu büyük ve küçük do­laşım sistemini çalıştıran kalbin de enerji kazan­ması ve beslenmesi için kendine özgü bir dola­şım sistemi vardır. Buna da kalbi besleyen da­marların, Koroner atardamarların kan dolaşım sistemi denir. Bu dolaşım sistemindeki küçük[…]

Kalbi Besleyen Damarların Koroner Arterlerin Kan Dolaşım Sistemi

ET BALIK VE KÜMES HAYVANLARI Yiyebileceğiniz Yiyecekler Et: Kuzu veya sığır eti Kümes Hayvanları: Piliç, Ördek veya Hindi Balık: Taze olmak koşulu ile serbest. Yemeniz Yasak olan Yiyecekler Et: Tütsülenmiş, kurutulmuş, durmuş ve kon­serve etler, pastırma, jambon, dil, sucuk. Balık: Ton balığı, karides, istiridye, kurutul­muş balıklar ve her çeşit çirozlar.[…]

Kalp Hastası Tuzsuz Diyet

Yaklaşık 1800 kalori ve 2 gramdan az tuz içermelidir. (Yemekler kesinlikle tuzsuz hazırla­nacak ve sofrada da bir damla bile tuz konma­yacaktır!) Bir günde yenebilecekler ET VE ET YERİNE GEÇENLER Bir yumurta Bir orta porsiyon taze et (sığır, kuzu, dana) veya balık veya kümes hayvanı Bir küçük porsiyon et, veya bir[…]

Kalp Hastası Az Tuzlu Diyeti

Doğuştan veya akut romatizmal ateşte olduğu gibi sonra­dan ortaya çıkan pek çok kalp hastalığı vardır. Doğuştan olan kalp hastalıklarında normalden farklı olarak şunlar gö­rülebilir: Kalbin bölümleri arasında normalde olmaması gereken bir delik bulunması, Kalp boşlukları arasındaki veya kalp boşlukları il e kalbe giren ve çıkan damarlar arasındaki kapakçıklarda genişlik, darlık,[…]

Bebeklerde Kalp Hastalığı