Trafik kazalarında, araç içinde bu­lunan bir şahsı veya şahısları aşağıdaki tehlikeler beklemektedir: Yaralanma sonucu dış kanamalar Çarpma sonucu burkulma, çıkık ve kırıklar. Çarpma sonucu beyin veya iç or­gan kanamaları. DİKKAT: Kazaya uğramış bir araç içindeki kişinin veya kişilerin na­sıl bir zarara uğradığını kestirmek zor­dur. En çok bağırıp çağıran kişiye de­ğil;[…]

Trafik Kazaları

Organizmanın yaşamsal etkinliklerini sürdürebildiği bir sıcaklık aralığı bulunmaktadır. Bu aralık genel olarak konfor sıcaklığı olarak adlandırılır ve 18-22 derece arasında­dır. Bu değerlerin altında ve üzerinde uzun süre kalındı­ğında organizmada zorlanmalar görülür ve uyum sorunları yaşanır. Giysilerle, bazı sistemlerle (klima, vantilatör, ısıtma sistemleri gibi) veya yapı düzenlemeleriyle yaşanan ve çalı­şılan mekanlarda[…]

Sıcak Çarpması – Sıcak Bitkinliği

Yüksek bir yerden düşüldüğünde veya trafik kazasına maruz kalındığın­da; ölüm ile neticelenen vakaların ço­ğunu kafa yaralanmaları teşkil etmek­tedir. Kafa yaralanmalarının belirtileri şunlardır: Kafada şişlik, yara veya kanama. Başağrısı. Başdönmesi Yarım saat içinde veya daha son­ra bayılma. Ağızda, burunda veya kulaklarda kanama. Kol veya bacakların birinde felç. Göz bebeklerinin büyüklüğünde farklılık.[…]

Baş Yaralanmaları

Vücuda yayılmış üç tip kan damarı vardır: Atardamarlar Toplardamarlar Kılcal damarlar Atardamarlar vasıtasıyla akciğerde temizlenen oksijenli kan vücuda yayı­lır. Toplar damarlar ise organlardaki kirli kanı kalbe geri getirir. Kılcal da­marlara gelince: Bunlar da dokularla temas halinde olup onlara oksijen ve gıda maddeleri verir ve onlardan zarar­lı maddeleri alarak toplar damarlara[…]

Kanamalar

Bilhassa kol ve bacaklarda meyda­na gelen ağır yaralanmalarda atarda­marlarda büyük delikler açılır. Bu de­liklerden fışkıran kanı basit usullerle durdurmak mümkün değildir. Müda­hale edilmediği yani kan akışı durdu­rulmadığı taktirde hasta kan kaybından dolayı önce şoka sonra da komaya gi­rerek hayatını kaybeder. DİKKAT: Burada tarif edeceği­miz kan durdurma usulü, kazazedeyi doktora yetiştirinceye[…]

Ağır Kanamalar

Çocuklar oyun oynarken düşün­meksizin tehlikeli hareketler yapar; bunun neticesi olarak sık sık kaza geçi­rirler. Burun kanaması da bunlardan biridir. Eğer çocuk başını sert bir yere çarpmamış ise fazla telaşlanmaya lü­zum yoktur. Eğer kusma, baş ağrısı ve alışkanlık dışı bir uyku hali görülürse beyin kanamasından şüphelenmeli ve çocuğu en kısa zamanda[…]

Burun Kanaması

Genelde üç çeşit yanık vardır: Isı yanıkları. Güneş yanıkları. Kimyasal maddelerin sebep oldu­ğu yanıklar.   Yanığın şiddetine göre ise yine üç grupta incelenir: Birinci derece yanıklar. İkinci derece yanıklar. Üçüncü derece yanıklar. Birinci derece yanıklarda deri kı­zarmıştır. İkinci derece yanıklarda ka­barcıklar ortaya çıkar. Üçüncü derece yanıklar ki en tehlikelisidir; doku[…]

Yanıklar

Sıcak çarpması daha çok yaşlı kim­selerde görülür. Uzun müddet güneş altında oynayan çocuklar da sıcak çarpmasına maruz kalabilirler. Sıcak çarpmasının belirtileri şöyle sıralanabilir: Sıcak ve kuru bir cilt. Baş ağrısı ile birlikte baş dönme­si. 41 C’ye yaklaşan yüksek ateş. Bulantı ve ağır vakalarda bayıl­ma. Ne Yapmalı? Sıcak çarpmasına uğramış bir[…]

Sıcak Çarpması

Hastanelerin “İlk Yardım” ser­vislerinde, acil durumlar itibariyle, zehirlenmeler üçüncü sırayı almaktadır. İstatistik bilgilerine göre, zehirlenme vakalarında hayatını kaybedenlerin ek­seriyetini küçük çocuklar teşkil etmek­tedir. Zira, küçük çocuklar zehirli olup olmadıklarını düşünmeksizin ellerine geçen herşeyi ağızlarına götürürler. DİKKAT: İlaçları mutlaka çocuk­ların ulaşamayacağı yükseklikte bulu­nan kapalı ecza dolaplarında muhafaza ediniz. Gaz, benzin, böcek öldürücü,[…]

Zehirlenmeler

İnsanların evde ve işyerinde en çok zehirlendikleri vakaları şöyle sıralaya­biliriz: Kimyevi madde üreten fabrika­lardaki gaz sızıntıları. Boyahanelerde çevreye yayılan tiner ve boya gazları. Çekişi iyi olmayan bacalara bağ­lı kömür ve gaz sobalarından odaya dolan sızıntılar. Isıtma ve pişirme için kullanılan ocak tüplerindeki bütan gaz kaçakları Otomobillerde içeriye sızan eg­zoz gazları[…]

Gaz Zehirlenmeleri

DİKKAT: Ağaçlıklar arasında ve kırlarda, kendiliğinden yetişen mantar­ların zehirsizlerini zehirlilerinden ayır­mak çok zordur. Bu sebeple, zehirsiz olduğundan emin olmadıkça kır man­tarı toplayıp yememelidir. En garanti­si, seralarda özel olarak yetiştirilen ve marketlerde ambalaj içinde satılan, fir­ma adı ve adresi belli olan mantarlar­dan alıp yemelidir. Zehirli Mantarlar Hemen hemen bütün mantar zehir­lenmelerine[…]

Mantar Zehirlenmesi

Çok hızlı üreyen mikroplar, vücu­du zayıf buldukları taktirde, sürüler ha­linde dokuya hücum ederler. Zayıf bul­dukları noktada damarları delip kana karışırlar. Bilhassa iltihaplı yaralarda mikropların kana karışma ihtimali da­ha yüksektir. İşte, ne şekilde olursa ol­sun, mikropların kana karışması hâdi­sesine “Kan zehirlenmesi” veya tıptaki adı ile “septisemi” diyoruz. Hızlı üreyen mikroplar, en[…]

Kan Zehirlenmesi

Zehirli hayvanların içersinde en tehlikeli olanları akrep ve yılandır. Yine bunların içersinde de zehri fazla veya az etkili olanları vardır. DİKKAT: Akrep veya yılan sok­masından sonra ilk yardım tedbirleri alındığı halde ısırdıkları yerin çevre­sinde şişlik görülürse; zehrin şiddetli olduğu anlaşılmalıdır. Ne Yapmalı ? Sokulan yer, vakit geçirilmeden, aleve tutularak mikrobu[…]

Akrep ve Yılan Sokması

Bir hayvan tarafından ısırılmış ise­niz; mutlaka kuduz tehlikesini göz önünde bulundurunuz. Bunun için: Hayvanın ısırdığı yeri sabunlu su ile yıkayınız. Akan suda iyice durulayınız. Yaranın üzerine temiz bir pansu­man koyup sarınız. Kuduz mikrobunu yeni alan bir hayvanın hasta olduğunu anlamak mümkün değildir. Bu maksatla, hayva­nı yakalayıp belediye veterinerine gö­türmeli; kuduz[…]

Hayvan Isırması

Bu kazaların çoğu, elektrikli iş makinelerinde çalışan işçilerin ve elekt­rikli aletleri kullanan ev hanımlarının bilgisizliğinden kaynaklanmaktadır. DİKKAT: Makine ve aletlerin fişlerini mut­laka tek elinizle (sağ elle) takınız. Makineyi çalıştırmadan önce, kontrol kalemi (faz kalemi) ile kaçak olup olmadığını kontrol ediniz. Kaçak olan aletleri ve makineleri tamir ettir­meden asla kullanmayınız. Islak[…]

Elektrik Kazaları