Hastayı sırt üstü yatırın. Hastanın sırt ve omuz bölgesinin altına, bebeklerde 2.5 -3 cm, daha büyüklerde 5-6 cm kalınlığında yastık, ceket, ka­zak vb. gibi elinizin altında ne varsa yerleştirin. Böylece hastanın başı geriye doğru itilerek hava yolları açılmış olur. Hastanın burnunu bir elinizin başparmak ve işaret par­makları arasında sıkıştırarak kapatın.[…]

Suni Teneffüs (Yapay Solunum)

Hastayı sert bir zemin üzerine yerleştirin. Hastanın ba­şına suni solunumda anlatıldığı gibi pozisyon verin. İki yaşından küçük çocuklarda bir elin işaret ve orta par­maklarınızı, daha büyük çocuklarda ise el ayanızı veya el tabanınızı kullanarak göğüs kemiğinin 1/3 alt bölümüne (kü­çüklerde 1.5-2.5 cm kadar, daha büyüklerde 3-4 cm kadar) bastırıp bırakın.[…]

Kalp Masajı

Çocuk kliniklerine en sık başvuru sebeplerinden biriside zehirlenmelerdir. En sık olarak çocuğun ulaşabileceği yerler­de unutulan ilaçların, tuz ruhu, çamaşır suyu, tiner, benzin ve gazyağı gibi maddelerin çocuk tarafından içilmesiyle meydana gelir. Bazen tarım ilacı veya böcek ilaçlarının çocuğun yatağına ve odasına uygulanması zehirlenme sebebi olabilmektedir. Hatta bitlenme vakalarında çocuğun başına[…]

Çocukta Zehirlenmeler

Sıcaklık, kimyasal maddeler ve elektrik akımı tesiriyle vü­cutta meydana gelen doku hasarına yanık adı verilir. En sık olarak çocuğun üzerine kaynar su, çay, süt dökülmesi, kızgın ütüye ve sobaya çarpma, tuz ruhu ve çamaşır suyu gibi kimyasal maddelerle oynama, elektrik prizlerine metal çivi, örgü şişi ve tel sokulması, ateşle oynama[…]

Yanıklar

Çocuğun nefes borusuna yabancı bir cisim veya yiyecek parçasının kaçmasına tıkanma denir. Solunum yollarına kaçan cisimler akciğerlere hava giriş çıkışını engelleyerek has­tanın oksijensiz kalmasına ve boğulmasına neden olur. En çok bir şey yerken gülme, konuşma, öksürme esnasında mey­dana gelir. Boncuk, bilye, madeni para, ay çiçeği, kabak çekirdeği gi­bi kuru yemişler,[…]

Çocuklarda Hava Yollarında Tıkanma (Yabancı Cisim Kaçması)

Kesik küçük ve yüzeysel bile olsa ilk anlarda kanama olur. Bu durumda yaranın etrafı kirli ise hemen temiz musluk su­yu ile yıkayıp kuruladıktan sonra povidon iyot sürün. Kesik yaraya merhem sürmek doğru değildir. Merhem içindeki yağ­lı maddeler yara yanaklarının birbirine değmesini engelleyerek iyileşmeye engel olurlar. Kanamayı durdurmak için temiz bir[…]

Kesik Yaralar ve Kanamalar

Çocuk kafasını bir yere çapmışsa aşağıdaki bulguların olup olmadığı araştırılır. Bahsedilen bulguların varlığı beyin zedelenmesinin belir­tisi olabileceğinden, acilen doktora gitmeyi gerektirir. Çarpma sonrası baygınlık geçirme. Kusmaların ortaya çıkması. Genel baş ağrısı varlığı. (Çarpan kısımdaki şişliğin acı­ması normaldir.) Dalgınlık, etrafa karşı ilgisizlik halinin varlığı. Sebepsiz yere tiz bir sesle ağlama. Kulaktan[…]

Kafaya Gelen Darbeler

Çocuklarda çok sık görülen burun kanamalarının en önde gelen sebepleri şunlardır: Buruna gelen darbeler. Üst solunum yolu hastalıkları. Buruna yabancı cisim kaçması. Pıhtılaşma bozukluğuna yol açan hastalıklar. Ne yapmalıyız? Önce sakin olunmalı, hasta rahat bir yere oturtulmalıdır. Sonra burun baş ve işaret parmakları ile sıkılarak 5-10 dakika kadar bekletilir. Yaşı[…]

Burun Kanamaları

Buruna kaçan yabancı cisimler daha geriye giderek solu­num yollarını tıkama riski taşıdıklarından önemlidirler. Buruna kaçan boncuk, bilye, fasulye vb. gibi kaygan cisimleri cım­bızla tutmaya çalışmak, cımbızın uçları arasından kayarak geriye gitmesine sebep olacağından sakıncalıdır. Söz dinleyen büyük çocuklara ağızdan derin bir nefes ala­rak burundan kuvvetle sümkürmesi söylenebilir. Küçük çocuklardan bunu[…]

Buruna Yabancı Cisim Kaçması

Vücuttan elektrik akımı geçmesi sonucu olan yaralanma­lara elektrik çarpması denir. Elektrik prizlerine metal cisimlerin sokulması, elektrikli aletlere ve elektrik anahtarlarına ıslak elle dokunulması, es­kimiş, aşınmış kablolara temas edilmesi, yıldırım düşmesi en sık rastlanan sebeplerdendir. Elektriğe çarpılma sonunda; Vücutta yanıklar. Kaslarda kasılmalar. Kalp ve solunum durması görülebilir. İlk yapılacak iş elektrik[…]

Elektrik Çarpması

Güneş altında uzun süre kalan bir çocuk aşağıdaki belirti­leri gösterdiği zaman sıcak çarpmış olduğu düşünülmelidir Baş ağrısı ve baş dönmesi Terlemenin olmaması, sıcak-kırmızı- kuru bir deri Nabzın 160-180 gibi yüksek değerlere çıkması. Dalgınlık hali, arkasından şuur kaybı, havale geçirme 40-41 dereceye çıkan vücut sıcaklığı Kişinin sıcak ortamda bulunduğuna dair edinilen[…]

Çocukta Sıcak Çarpması (Güneş Çarpması)

Yılan ısırmasının tehlikeli olup olmadığını yılanın cinsi, akıtılan zehir miktarı, ısırılan yer ve çocuğun büyüklüğü belirler. Isırılan yerdeki diş izlerine göre yılanın zehirli olup ol­madığını tahmin etmek mümkünse de buna pek güvenme­mek gerekir. Isırılan yerde şişlik, kızarıklık, morarma, ağrı gibi şikayet­ler olabilir. Yılan zehiri kalp ve sinir sistemi üzerinde olumsuz[…]

Yılan Isırması

Kışın uzun zaman soğukta kalmış bir kimsede önce uç noktalardan (burun-kulak-yanak-parmak) başlayarak dokuların içindeki sıvı donar. Donmuş bölgedeki kan damarları iyice büzül­müş olduğundan dolaşım durur ve de­rinin rengi mum görüntüsü verecek şe­kilde solar.Olay uzun sü­rerse vücut ısısı düşerek dolaşım ve sinir sistemi etkilenebi­lir. Islak olarak soğuğa maruz kalanlar, kuru soğuğa[…]

Donma

Göze kaçan yabancı cisimler genel­likle üst göz kapağının iç yüzüne yer­leşir. Cismi çıkarmak için: Kazazedeyi aşağı doğru baktırı­nız. Üst göz kapağının dış kenarını iki parmağınızın arasına sıkıştırarak tutu­nuz. Bir kurşun kaleminin yanı ile üst kapağı hafifçe bastırınız. Göz kapağının iç yüzünü dışa çe­viriniz. Kapağın iç yüzüne yapışmış olan cismi temiz[…]

Göze Yabancı Bir Cisim Kaçarsa

Su altında kalmaya bağlı olarak gelişen, kandaki oksijen miktarının azalıp karbondioksit miktarının artması olayına suda boğulma (asfiksi) denir. Suya düşünce öncelikle refleks olarak gırtlak kaslarında bir kasılma ( spazm) olur. Yaklaşık % 10 vakada bu spazm devam eder. Bu nedenle su yutmazlar fakat yine de solunum yetersizliği olur. Yaklaşık %[…]

Suda Boğulma Kazaları