A vitamini eksikliğinin sebep olduğu bir göz hastalığıdır. A vitamini balık, süt ve süt ürünleri, yumurta ve yeşil sebzelerde bol miktarda bulunur. Bu yiyeceklerin çok az alınması ve hele hiç yenmemesi durumunda gözün retina tabakası için çok gerekli olan “rodopsin” maddesi üretilemez. Bir adı da “görme moru” olan bu madde[…]

Gece Körlüğü

Göze kaçan yabancı cisimler genel­likle üst göz kapağının iç yüzüne yer­leşir. Cismi çıkarmak için: Kazazedeyi aşağı doğru baktırı­nız. Üst göz kapağının dış kenarını iki parmağınızın arasına sıkıştırarak tutu­nuz. Bir kurşun kaleminin yanı ile üst kapağı hafifçe bastırınız. Göz kapağının iç yüzünü dışa çe­viriniz. Kapağın iç yüzüne yapışmış olan cismi temiz[…]

Göze Yabancı Bir Cisim Kaçarsa

Gözyaşı kanalında çoğu ke­re doğuştan bir anomali bazen de burunda veya konjunktivit adını verdiğimiz gözdeki ince zar tabakasında oluşan kro­nik bir. enfeksiyon nedeniyle darlık gelişebilir. Doğuştan gelen darlıklarda genellikle doğumdan sonraki 3. haftadan en geç 12. haftadan sonra gözden devamlı yaş geldiği görülür. Bu durum genellikle tek gözde, nadiren her[…]

Gözyaşı Kanalında Daralma

Genellikle gözyaşı ka­nalının doğuştan veya sonradan daralması sonucu, kese tam boşalamayınca iltihaplanır. Gözün burun kenarındaki köşe­sinde bulunan gözyaşı kesesi iltihaplanınca ağrı, kızarıklık, şişlik, çapaklanma, ateş gibi şikayetlere yol açabilir. Tedavi için göz doktoruna gitmek gerekir.

Gözyaşı Kesesinde İltihaplanma

Göz kapağı kenarlarının iltihaplanmasıdır. Kızarıklık, göz kapağı kenarlarında kaşın­ma, yanma, şişme, kirpiklerin dökülmesi, göz yaşarması, gözde kızarma, kapak kenarlarında pulların yada yüzeysel açık yaraların oluşması gibi belirtiler olur. Doktorun tavsiye ettiği merhemler, günde 3 defa sıcak kompres uygulanması tedavide kullanılan yöntemlerin başında gelir.

Kirpik Kökü İltihabı (Blefarit)

Göz kapaklarının iç yüzünü ve gözün dış yüzünü kaplayan ince zar tabakasına konjunktiva denir. Bu zarın bakteri, virüs veya allerji nedeniyle iltihaplanmasına konjunktivit adı verilir. Konjuntivitin genel belirtileri kaşın­tı, göz kapağında şişme, gözde kızarıklık, berrak veya sarı-yeşil renkli akıntı, yabancı cisim varmış gibi batma hissi var­lığıdır. Bakterilerin sebep olduğu konjunktivitte[…]

Konjunktivit

Göz kaslarından birinin veya birkaçının görev yapmaması halinde normalde birbirine paralel hareket eden ve aynı anda aynı yöne bakan gözlerin bu yeteneğini kay­bederek farklı istikametlere bakması şaşılık olarak adlandı­rılır. Gözlerin birbirine uyumlu hareket etme kabiliyeti (koordi­nasyonu) bebek 6 aylık olana kadar tam gelişememiş olabilir ve bu durum normal kabul edilir.[…]

Şaşılık

Kimyasal maddenin göze kaçması çok ciddi yanıklara yol açabilir. Böyle bir durumda vakit geçirmeden (göz doktoru­na ulaşana kadar) göze bol miktarda temiz su akıtmak sure­tiyle yıkanarak yanığa sebep olan asit, çamaşır suyu, kireç ve benzeri kimyasal maddeler mümkün olduğunca gözden uzaklaştırılmalıdır. Yıkama işleminin kısa bir an için bile ge­ciktirilmemesi, en[…]

Kimyasal Maddelerin Gözde Oluşturduğu Yanıklar

Göze Yabancı Cisim Kaçması Göze kum, toz, yonga ve talaş gibi küçük maddeler kaçtığında batma hissi oluşturur. Bu durumda gözü ovalamak doğru değildir. Cismin göze bat­masına yol açabilir. Hastadan gözünü kapatması ve birkaç dakika öylece kalması istenir. Birkaç dakika sonra hasta gö­zünü açtığında yabancı cisim göz yaşı ile birlikte çıkabilir.[…]

Göze Yabancı Cisim Kaçması ve Görme Bozuklukları

Göz merceğinin saydamlığını kay­bederek yoğunlaşması sonucu ortaya çıkan ve genellikle 70 yaşın üzerindeki kimselerde görülen bir göz hastalığı­dır. Çok nadir de olsa, doğuştan gelen katarakt vakaları da mevcuttur. Erimiş cam işleyen ve kaynak yapan işçilerde de, yoğun ışıkta çalışmalarından dola­yı, bir meslek hastalığı olarak görüle­bilir. Göz merceğinin yoğunlaşması so­nucu görmede[…]

Katarakt