Ayakların yıkanması, gerek terin neden olduğu kokunun gerekse mantar, bakteri gibi mikroorganizmaların ve alerjik hastalıkların önlenmesi için gereklidir. Ayaklar düzenli ola­rak yıkanmalı ve her yıkamadan sonra havluyla iyice kurulan­malıdır. Ayak sağlığı için pamuklu çoraplar daha uygundur. Banyo yapmak deri yüzeyinde bulunan mikropların, kir­lerin, terin uzaklaştırılması ve dökülen yüzeysel hücrelerin atılması[…]

Ergenlerde Ayak Kokularına Karşı Ne Yapılabilir?

Erkek ergenlerdeki meme büyümesine jinekomasti diyo­ruz. Buna 10-16 yaş arasındaki çocuklarda yüzde 40 civarında rastlanır. En sık 14 yaşında yüzde 65 oranında tespit edilmiş­tir. Ergenlik jinekomastisi, vakaların yüzde 75’inde 2 yılda, yüzde 90’ında 3 yılda kendiliğinden geçmektedir. Kalıcı oran yüzde 10’dan azdır. Nedeni, erkeklerde de mevcut olan dü­şük miktardaki östrojene[…]

Erkek Çocuklarında da Ergenlik Döneminde Meme Büyür mü?

Adölesan veya ergen gebeliği deyince alda 12-20 yaş arasın­da evlilikle veya evlilik dışı, istemeden oluşan gebelikler gel­mektedir. Bu sorun ergeni, aileyi ve toplumu ilgilendiren bir sorundur. Ergenlerin cinsel ilişki, gebelik, korunma, düşük gibi konularda bilgileri yetersizdir ve adölesan gebeliği hem ergeni hem de bebeği risk altına sokar. Genellikle Avrupa ül­keleri[…]

Ergenlik Dönemi Gebeliğinin Riskleri Nelerdir?

Tiroid bezinin büyümesine guatr denir. Tiroid bezi boy­nun aşağı, ön kısmında bulunan, biçim olarak kelebeğe ben­zeyen ve endokrin (hormon) üreten bir bezdir. Tiroid nor­mal boyutta olduğu zaman görülmez ve elle hissedilmez. Büyüdüğü zaman elle hissedilir ve baş normal durumdayken ve geriye atıldığı zaman görünür hale gelir. Bezin bütünü yaygın bir[…]

Ergenlik Döneminde Guatr Sık Görülür mü?

Ergenlik dönemi hızlı büyüme dönemi olduğu için, hem kemiklerde hem de adale kitlesinde ani artışlar söz konusu olur. Ergenlik döneminde, omurga eğriliğine, yani skolyoza ergenlerin yüzde 0.5-3’ünde rastlanır. Nedeni tam olarak bi­linmeyen ve idiyopatik skolyoz olarak adlandırılan bu durum genellikle 12 yaşından sonra, yani ergenin hızlı büyüme dö­neminde başlar. Skolyozlu[…]

Ergenlik Döneminde İskelet Sistemi Bozuklukları Sık Görülür mü?

Ergenlerde zararlı alışkanlıklar önceleri daha çok Amerika Birleşik Devletleri ve gelişmiş Avrupa ülkelerinin sorunu iken artık bizim ülkemizde de ne yazık ki bir sorun olarak karşımı­za çıkmaktadır. Bu dönemde ergenlerin bağımsız olma arzu­suyla erişkinleri taklit etmeleri sonucu, yeni bir şey denemek amacıyla alkol, sigara veya uyuşturucuyla tanışmaları müm­kündür. Ergenlerin bir[…]

Ergenler Zararlı Alışkanlıkları Nasıl Edinirler?

Aileler, ergen çocuklarında aşağıdaki belirtileri saptarlarsa, madde bağımlılığı yönünden şüphelenmelidir: Ergende yakın zamanda kişilik değişikliği oluşmuşsa, kendine güvensizlik, içe kapanma, çevreye ilgisizlik, karar verememe varsa Okula ilgi azalmışsa, derslerden ve okuldan kaçma varsa Aile içinde sürekli kavga ediyor, evden kaçıyorsa Sürekli öksürük, iştahsızlık ya da göz kapaklarında şişlik varsa Dinlediği[…]

Madde Bağımlılığının Belirtileri Nelerdir?

Ergenler sigara içmeye özgüvenlerinde sözde artış sağla­dığı, kendilerini daha büyük ve önemli hissettikleri, stresleri­ni azalttığı gibi gerekçelerle ve arkadaş ikramıyla başlarlar. Ergenlik döneminde sigarayla tanışma genellikle erken ve orta ergenlik gelişme döneminde söz konusudur. Evlerinde sigara içilen çocuklarda sigaraya başlama oranı daha fazladır. Gelir düzeyi düşük aile çocuklarında sigaraya başlama[…]

Ergenler Sigaraya Karşı Nasıl Korunabilir?

Ergenlik dönemİ daha önce kanda seviyeleri çok düşük olan hormonların salgılanmaya başladığı, bu hormonların et­kisiyle artık çocukluktan çıkıldığı özel bir dönemdir. Bu dö­nemde gençlerin en büyük kaygıları bedenleridir. Daha ön­ce mevcut olmayan memelerin büyümesi, kıllarda artış, akne oluşumu, hızla uzayan boy ve artan kilolar, ergenlerin kendi bedenleri içinde yabancılık çekmelerine[…]

Ergenlik Döneminde Hırçınlık Neden Artar?

Ergenlerde oluşan fiziksel değişiklikler karışık duygulara yol açar. Ergen vücudunda olan hızlı fiziksel değişimlere karşı şaşkınlık ve endişe duyar. Vücudundaki bu değişiklikle­re uyum güçlüğü, etrafındaki kişilere karşı davranış ve tepki­lerinde kendini gösterir. Ergenliğin erken dönemlerinde duygusal dalgalanmalar sık görülür. Bir gün depresif, ertesi gün keyifli olabilirler. Kendine güven duygusu azalabilir.[…]

Ergenlik Döneminde Anne-Babayla Olan İlişkiler Nasıl Gelişir?

Akran ilişkileri ergenlik döneminde ayrı bir özellik kaza­nır. Kızların arkadaşlarından beklentileri daha yüksektir. Da­ha fazla bağlanır ve yakınlaşırlar. Arkadaşlarıyla daha sıkı iliş­ki kurar, onların dert ortağı olur ve sorunlarını paylaşırlar. Erkekler ise daha çok gruplar halinde arkadaşlık kurarlar, kızlara göre daha az duygu paylaşımları vardır. 15-18 yaş dönemi olgunlaşmanın hemen[…]

Ergenlik Döneminde Akran İlişkileri Nasıl Gelişir?