Yaşlanma ile birlikte görülen, genellikle kalça, diz ve omurga eklemlerde ortaya çıkan ağrılı sertliklerdir. Bu sertliklerin sebebi, eklem yüzeylerinde kalsiyum tuzlarının birikmesidir. Bilhassa kırk yaşın üzerinde, az hareket isteyen, statik işlerde çalışan kimselerde görülen kireçlenme, hareketli işlerde çalışan insanlarda seyrek rastlanır. Ne Yapmalı? Yaşı kırkın üzerinde olan kimseler hareketsiz işlerde[…]

Kireçlenme

Genellikle 40-50 yaş arası erkeklerde, nadiren menapoz devresinden sonra kadınlarda görülen bir hastalıktır. Fazla protein alan kimselerde ürik asit idrarla dışarı atılamayacak kadar çoğalırsa, ürik asit kristalleri eklemlerde birikerek gut hastalığına sebep olmaktadır. Ürenin kana karışması, böbrekler tarafından idrar yoluna atılamaması da yine aynı sonucu doğurur. Belirtileri:  Genellikle ayak başparmağı[…]

Gut (Eklem Hastalığı)