Doğum gününün yanlış hesap edilmesi veya heyecana sebebiyet verecek üzücü durumların ortaya çıkması halinde beklenmedik zamanda doğum hadisesi olabilir. Trende, vapurda, otobüste seyahat ederken âniden sancısı tutan ve hastahaneye yetişmeye fırsat kalmadan doğuran annelerin sayısı az değildir. Doğum sancısı önce belde başlar. Sonra yavaş yavaş kramp ağrılarına benzer bir şekilde[…]

Ani Doğum

Diyabet – hücrelere şekeri (glükoz) özümseme ve orada işlemeye yarayan insülinin, pankreas tarafından yeterince üretilememe duru­mudur- hamilelikte ciddi hasara yolaçabileck kroik durumlardan biridir. Çoğu diyabetli kadın, hamile kaldığında, insülin kullanmaktadır. Hamilelik süresince, vücudun insülin ihtiyacı değişir ve doz ayarla­maları kaçınılmazdır. Bu durumda çok ciddi bir inceleme ve sürekli takip gerekir.[…]

Hamilelikte Diyabet

Hamilelik ve doğum toplumda sıradan bir olay olarak algılanabilir ancak, her gün rastlanan bir oluş değildir. Tanımlama için ise hiçbir abartıya gerek yoktur. Doğum mucizesine inanmak için bunu tecrübe etmek gereklidir. Hamileliğin risklerle dolu olduğunu farz ederek ve ona kaygıyla yak­laşarak çok kolay tuzağa düşülebilir. Hamilelikte ve doğumda yaşan­abilecek problemleri[…]

Hamilelik ve Doğum

Anne karnında iken solunum, beslenme, vücut ısısının korunması gibi hayatî ihtiyaçları anne tarafından karşılanan be­bek, kendisini anneye bağlayan göbek kordonunun kesilme­siyle birlikte yabancı bir dünyaya gözlerini açar. Bu yeni ve yabancı dünyada yine annenin korumasına ve bakımına ihti­yacı vardır. Annesiz hayatını devam ettiremez. Yeni doğan bebek doğar doğmaz ilk soluk[…]

Bebeğin İlk Nefesi ve Göbek Kordonu

Pratik olarak, ingilteredeki tüm doğum üniteleri, bu hizmeti artık vermektedirler. Hamile olan ve değişik bir doğum yöntemi arayan her kadın, bunu duymuştur. Suda doğum, ilaç bazlı ağrı kesicilere aiternetif olarak sunulan bir yöntemdir. Ayrıca, suda daha özgür hareket edebilme olanağı olduğun­dan, daha az stresli bir doğum şeklidir. Bir de, doğum[…]

Suda Doğum

Bebek rahatça doğduktan sonra, bir sürü problemler yaşanabilir. Çoğu problem çok ufaktır, geçicidir ve kolay başa çıkılabilir. Mesela uykusuz kalmak gibi… Postnatal dönemde, bebeğin çok ağlaması gibi problemler hariç, bir de vajinal kanama ve vaj inada, göğüslerde ve idrar yollarında enfeksiy­on yaşanabilir. Bir de ruhsal sorunlar yaşanabilir, bunlar post natal[…]

Annede Doğum Sonrası Olan Problemler

Her kadın doğum sonrasında psikolojik ve fiziksel durumuna isti­naden aktif bir seks yaşamı yaşar. Eskiden doğum sonrasında, altı hafta kadar cinsel ilişkiye girilmesi doğru bulunmazdı. İlişkiye giren çiftlerin, hamilelik konusunda dikkatli olmaları gerekir. Çünkü, biberonla besleyan anneler, korunmazlarsa, hamile kalma riski taşırlar. Doğumdan sonra tekrar ne zaman cinsel ilşkiye girilebilir?[…]

Postnatal (Doğum Sonrası) Seks ve Hamile Kalma