Çocuk, daha ilk yaş­lardan itibaren hayatının ve mutluluğunun anne ve babasının var olmasına bağlı olduğunu görür, anlar. Devamlı olarak anne ve babası ile birlikte bulun­mayı arzu eder. Anne ve babasının daha çok bir­birlerinesevgi ve saygı duymasını ister. Böyle ol­duğunu görünce de sevinir, mut­lu olur. Çünkü birbirlerini seven eşler, çocuklarını daha[…]

Eşler Birbirini Sevmeli, Saymalı

Anne-babanın her konuda görüş birliği içinde olma­sı mümkün değildir. Fikir ayrılığına düşüp tartışabilir­ler, bu ailelerde kaçınılmazdır. Ancak tartışmalar karşılıklı aşağılama ve hakaretlere, hele hele kaba kuvvete varırsa kötüdür. Çocuğun yanında yapılan ılımlı tartışmalar çoğu za­man çocuk için öğretici bile olur. Çocuk bilir ki, kişiler karı-koca da olsalar aralarında düşünce ayrılığı[…]

Çocuğun Yanında Kavgadan Kaçınalım

Yemeği ailece yemek aile fertlerini birbirine bağlar, ev­de sıcak ve sevgi dolu bir ortam hazırlamaya yardım eder, ailenin birliğini ve mutluluğunu artırır. Ailece sofra başına oturduğumuzda kişi olmaktan çı­kıp bütünleşiriz ve fiziki, hissi ve ruhi bakımdan güçleni­riz. Sofra başında tatlı sohbetler yapmak, aile bireylerinin birbirlerini dinlemesi çok güzeldir. Zaten yemek[…]

Çocuğumuzla Sofra Başında Buluşalım

Erol, yemek seçen ve çok az yiyen bir çocuktu. Yediğini de annesinin zoruyla yapardı. Her yemekte durum tekrarlanırdı. Birkaç lokma aldıktan sonra kola ister, annesi de “yemeğini yersen veririm” diyerek bir nevi rüşvet tek­lif ederdi. Sonunda yemeğinin yarısını yer, annesi de bu sonucu kabullenirdi. Erol neden böyle yapmaktadır? Şu faktörlerin[…]

Çocuğumuzu Yemesi İçin Zorlamayalım

Çocuğumuza iyi yemek alışkanlıklarını öğretmeliyiz. Böylelikle hem sosyal ortamlarda kendini güvenli hissedecek hem de sağlıklı beslenecektir. Bunun için: Her lokmayı yavaş yavaş ve iyice çiğnemeli. Çatalı lokmaların arasında elinden bırakmalı. Çok fazla değil yeterli miktarda yemek yemeli, aşırıya kaçmamalı. Yutkuna yutkuna değil sakin bir şekilde içmeli ve yemeli. Sofrada önünden[…]

Çocuğumuza Sofra Adabını Öğretelim

Kardeşler birbirleriyle şakalaşmayı çok severler. Aile olmanın eğlenceli yönlerinden biri de budur. Ebeveyn ola­rak olumlu şakalaş­malar ile, kişileri ve ilişkileri zedeleyen alay etme arasındaki sınırı ke­sin ve net bir şekilde belir­lemeliyiz. Çünkü bir çocukla alay etmenin, hele hele aşa­ğılayıcı lakapla seslenmenin onun kendine güvenini derinden sarsacağını bilmeliyiz. Yani çocuklarımız elbette[…]

Çocuğumuza Alay Etmeyi ve Başkalarına İsim Takmayı Yasaklayalım

Ev ortamı, çocukların değer gördükleri ve başkalarıyla kıyaslan­madıkları bir yer olmalıdır. Bir çocuğumuzu diğeriyle kıyasla­mayalım. Diyelim ağabeyi gibi ol­madığını söyledik. Bu defa ona hiç­bir zaman ulaşamayacağını düşü­nebilir ve farklı olabilmek için başka yollar deneyebilir.Ayrıca ağabeyine kızgınlık ve düşmanlık fikirleri geliştirebilir. Halbuki her çocuğun ilgi alanları, kişilikleri, yetenek ve becerileri farklı[…]

Çocuğumuzu Kardeşleriyle veya Başka Çocuklarla Kıyaslamayalım

Çocuklarımızın hepsi evladımızdır, onları kız erkek, büyük-küçük diye ayırmayalım. Her çocuğun özel ve eşsiz olduğunu bilelim. Onlara ayırdığımız zamanda ve gösterdiğimiz ilgide adaletli davranalım. Hiç birini bir kenara itmeyelim, problemli çocuk olarak görmeyelim, aynı zamanda hepsine ayrıcalıklı ve çok önemli muamelesi yapalım. Çocuklardan bazılarıyla aramızda doğal bir yakınlık ol­sa, bazıları[…]

Çocuklar Arasında Ayrım Yapmayalım

Çocuklarımız birbirleriyle didişip çekiştiklerinde çoğu zaman kimin haklı olduğunu, problemi hangisinin başlattığını anlayamayız. Bu durumda yapmamız gereken en iyi şey, ko­nuyla ilgilenmemektir. Hiç bir şey yokmuş gibi başka odaya geçer, bir şey yokmuş gibi çayımızı yudumlarsak “kendi soru­nunuzu kendiniz halledin” mesajını onlara iletmiş oluruz. Konuya hemen müdahale etmemiz durumunda onların[…]

Çocuklarımızın Tartışmalarına İlgisiz Kalalım

Çocuğumuzun kendine güveni ve teşebbüs gücü olma­lıdır. Bunun için ona yardımcı olmalıyız. Çocuklarımızı yaptıklarına göre değil de kim ol­duklarına bakarak sevmeliyiz. Bu kabulümüzü ve sevgimizi kesin bir dürüstlükle ona iletmeliyiz. Her fırsatta onları sevdiğimizi hissettirmeliyiz. Onlara uyguladığımız disiplini kararlılıkla, sevgiy­le, tutarlılıkla ve istikrarlı olarak sürdürmeliyiz. Övgümüzü ifade etmeliyiz. Onlara olumlu[…]

Çocuğumuzun Kendine Güvenmesini Sağlayalım

Çocuklar çocuk oldukları için yanlış ve hatalı davra­nışlarda bulunabilirler. Zaten çocuk büyürken bağım­sızlığını arttıracak, sınırlarını zorlayarak kuralların sıkı­lık derecelerini görmek isteyecektir. Tabii doğru sınırları tespit etmek anne-baba olarak bi­zim görevimizdir. Ama bir yandan da çocuğumuzu yetiş­tirmek ve benlik saygısını geliştirmek de yine bize düşer. Bu birbiriyle çelişkili görünen iki hedefe[…]

Çocuğumuza Ceza Verirken Dikkat Edelim

Çocuğu döverek veya şiddet kullanarak terbiye etmek­ten kaçınalım. Çünkü: Bir kere, çocuk bir yaramazlık yaptığı zaman da­yak yerse, yaptığının karşılığını ödemiş demektir. Yaptığını tamir etmek veya onun kötü sonuçları­nı düzeltmek için düşünmesine veya başka bir şey yapmasına gerek kalmamıştır. Dövülen çocuk anne-babaya kızgın tavır alır. Kendi­ni suçlu hissetmek yerine mağdur[…]

Çocuğumuza Kaba Kuvvet Uygulamaktan Kaçınalım

Çocuklarımızatutarlılıkla disiplinvermeli,çelişkili davranışlardan kaçınmalıyız. Bunun için: En başta çocuğumuzun ufak tefek kusurlu halleri­ne anlayışla yaklaşmalı, hemen kızarak azarlamaya kalkmamalıyız. Yine disiplin kuralarını hep uygulamalı, aynı yan­lış davranışına önce kızıp sonra tekrarladığında bu defa sessiz kalmamalıyız. Yani aynı harekete hep aynı tepki ile karşılık vermeliyiz. Aynı kusurlu ha­rekete bazen tepki gösterir,[…]

Çocuğumuza Karşı Çelişkili Davranmayalım

Nedense televizyonun çocuklar üzerinde hep zararı üzerinde durulur. Halbuki seçerek ve kısıtlı izlendiğinde olumlu hale gelebilir. Televizyon, belgeseller ve başka eğitici programlarla dünyayı evimize getirir, çocuğumuzun renkli görüntüler ve değişik seslerle tanışmasına yardımcı olur. Aile birey­leri bu programları fikir alış verişinde bulunarak izlerse çocuklar daha çok şey öğrenirler.Günlük olaylar ve[…]

Çocuk İçin Televizyon Hem Eğitici Hem de Mahzurludur

Büyüklerin nasıl bir işi, meşguliyeti varsa çocuğun işi de oyundur. Bir bebeğin, hayatında ilk kez eline çıngırak almasından, bir gencin bilgisayar oyununun şaşırtıcı karmaşıklığıyla yüz yüze gelmesi aşamasına kadar çocuklar, oyun sayesinde sonuca varmayı, konsantrasyonu, sosyal ve dil becerilerini öğrenir, geliştirirler. Çocuklar oyunla ayrıca enerjilerini boşaltırlar. Oyunu mümkün olduğu kadar[…]

Çocuk Oyunla Büyür