Çocuğun eğitimi çiftin evlenmeye karar verdiği andan itibaren başlar. Evlenmeye karar verenlerin muhakkak; Birbirlerini seven, uyumlu ve anlayışlı kişiler olması, Yine çocuk yetiştirmeye istekli ve bunun için ge­rekli şartlara sahip olmaları, Sorumluluk taşıyan kişiler olmaları gerekir. Kısacası daha evlenmeye atılan ilk adım, gelecekte dünyada olacak çocuklar açısından değerlendirilmelidir. Gerçekten, vücutça[…]

Çocuk Eğitimi Erken Başlar

Özellikle hayatın birinci yılında çevreden gelen et­kiler sanıldığından çok daha önemlidir. Be­beklere dokunmak, onlarla konuşmak ve değişik faali­yetlerde bulun­mak; özetle onlara birebir vakit ayırmak ve sevmek, devamlı ilgilenmek çok gereklidir.Anne-babaların çocuklarını sevip konuşarak, kucağa alarak, ilginç deneyimler yaşatarak gelişimlerine katkıda bulunmaları hayati önem taşır. Bebekle göz teması kuralım. Onun çıkardığı[…]

Sevilen Bebek Mutlu ve Zeki Olur

Cinsel kimlik, çocu­ğun kendi cinsiyetine uy­gundavranışlarıverolleri benimsemesidir. Bu ise sadece doğuştan gelen kromozomlarla değil öğrenme ile de kazanılır. Cinsel kimlik (erkek veya kız olma), erken yaşlarda oluş­maya başlar. Bu yüzden erkek çocuğunu erkek, kız çocuğu­nu kız gibi büyütmeli; karışıklıklara fırsat verilmemelidir. İşte dikkat edilecek hususlar: Kız çocuk özlemi çeken ailelerin,[…]

Çocuğumuzu Cinsiyetine Uygun Yetiştirelim

Dikkatli anne-baba olalım ve çocuğumuza karşı işledi­ğimiz şu hataları düzeltelim: Fazla eleştirici olmayalım. Çocukları hiç durmadan eleştirmek yanlıştır. Bu bakımdaneleştirilerdevic­danlı ve merhametli olalım. Eği­timci Coleridge, “nasihat, kar gibi­dir, ne kadar yumuşak yağarsa, yerde o kadar tutar ve zihinde o kadar yer eder derken çok haklıdır. Çocuklarımıza ilgisiz kalmayalım. Yanımızda ol­duklarında[…]

Çocuğumuza Karşı Hatalarımızı Düzeltelim

Çocuğun en doğal hakkı ve ilk ihtiyacı ailesi tarafın­dan sevilmesidir. Ailesinin de temel görevi bu sevgiyi ona hissettirmesidir. Bunun için şunlara dikkat edilmelidir: Çocuğa hep gülümsemelidir. Bu şekilde ona bağlı­lığımızı ve ondan memnuniyetimizi gösterdiğimiz gibi güven vermiş de oluruz. Çocukla göz teması kurmalıyız, yani gözlerinin içi­ne bakarak güler yüzle davranmalıyız.[…]

Çocuğumuza Sevgi Verelim

Çocuğa tuvalet alışkanlığı kazandırmak için meramını anlatacağı zamanı beklemek gerekir. Hiçbir anne, çocuğu hazır olmadığı sürece, kaslarını kontrol etmesini öğren­meden onu tuvalete alıştıramaz. Bir başka husus da, tuvalete alıştıkça onu ödüllendire­lim ve takdir edelim. Bağırsaklarından atılacak maddelerin makat üzerinde­ki basıncı, buradaki kasların açılmasına ve posanın vücut­tan atılmasına yol açar. Bu[…]

Çocuğumuzu Tuvalete Alıştırmak Nasıl Olmalı?

Devamlı aşağılanmak, beceriksizliğini vurgula­mak, hataları ön plana çıkarmak çocuğu kendine güvensiz yapacakveya depresyona yatkın hale getirecektir. Bebekken biberonu elinden düşürdü di­yelim, adı üzerinde bebektir ve olabilir. Ama biz onu azar­larsak bu yanlış olur. Yeni yürümeye başlayan tombul çocuğa, sendelediğin­de “nedir bu şişmanlık ve şekilsizlik” diye laf atılırsa zih­nine güvensizlik tohumunu[…]

Çocuğunuzu Aşağılamayın

Terbiye sistemimiz ülkemizde nedense azar ve dayak üzerine kuruludur. Övgü ve teşvike gereken önemi vermeyiz. Çocuğumuz güzel ve faydalı faaliyetler yaptığında. onu övelim, teşvik edelim.Evladımızıku­caklayalım, öpelim. Bizimiçindeğerlive önemliolduklarını söyleyelim. Bunu onla­ra gösterelim. Çocuğumuz sevildiğini, takdir edildiğini hissetsin. Yeterin­ce övgü almayan çocukların kendilerine saygı duymayacakla­rını ve kendilerini sevmeyeceklerini bilelim. Övgüden yoksun[…]

Çocuğumuzu Takdir Edelim

Disiplin, çocuklarımıza hayatlarında mutluluk ve başarıya ulaşmaları için ihtiyaç duyacakları metodları vermek demektir. Disiplinde iyi davranışları özendirmeye öncelik verelim. Kötü davranışlara karşı takındığımız tavırlar daha sonra gelmelidir. Çocuklar kendilerini güvende hissedebilmeleri için açık, öz ve tutarlı sınırlamalara muhtaçtırlar. Bir çocuğun aile kurallarını öğrenmeye ve onlara saygı duymaya gereksinmeleri vardır. Ev[…]

Çocuğumuzu Güzel Şeylere Özendirelim

Elbette hepimiz çocuklarımızın acı çekmesine, sıkıntı­da olmasına tahammül edemeyiz. Ancak aşırı koruyucu davranırsak, çocuk mücadeleyi öğrenemez. Oğlumu sabahları okula hep kaldırırdım. Ancak kendisinin kalkmayı öğrenmesinin gerektiğine inandım ve bıraktım. Birkaç gün geç kaldı ama sonunda saatini kurarak, gerekli tedbirleri alarak kendi kalkmaya başla­dı ve okuluna gecikmeden gitti. Bir gün yine[…]

Çocuğumuzu Korumada Aşırıya Kaçmayalım

Çocuğumuzun her istediğini verirsek ona iyilik yapmış olmayız. Gerçek şu ki; çocuğumuz büyüyüp bir yetişkin olduğunda, istediği birçok şeyi beklemeden ve çaba gös­termeden elde edemeyecek ve her istediğine de kavuşa­mayacaktır. Kısacası küçüklükten buna alışması gerekir. Her istediği alınan çocuklar, sahip oldukları oyuncak­lara genellikle değer vermezler. Üstelik sahip olduklarını hiçbir zaman[…]

Çocuğumuzun Her İstediğini Almayalım

Çocuğumuza din­liyormuş gibi görün­meden gerçekten dinleyelim. Onun duygularına ortak ola­lım. Bir yandan mutfak­ta iş yaparken veya televizyonda haberleri izlerken yada gazete okurken “anlat, seni dinli’ yorum”, şeklinde olmadan, başka bir şeyle uğraşmadan onunla konuşalım. Dinlerken gözümüz başka yerde olmamalı, sadece ço­cuğumuzu dinlemeli ve onunla göz teması kurmalıyız. Böylelikle onunla daha[…]

Çocuğumuzu Dinlemesini Bilelim

Çocuklar anne-baba başta olmak üzere çevresindeki büyükleri model alarak büyürler. Biz farkına bile varma­dan davranışlarımızı izler, bizi taklit ederek kişiliklerini geliştirirler. Buna identifikasyon (özdeşleşme) mekaniz­ması diyoruz. Bu yüzden çocuğumuzun nasıl olmasını istiyorsak öy­le davranalım. Öğüt vermekle çocuk istediğimiz gibi ol­maz. Çünkü öğüt, en ucuz ve kolay yöntemdir. “Şunu yapma” demek[…]

Çocuğumuza Öğüt Vermek Yerine Ona Örnek Olalım

Disiplin ve çocuğa verile­cek eğitim konusunda anne-baba olarak tutarlı davranma­lıyız ve birlikte uyacağımız kurallar olmalıdır. Önemli bir karar alınacağında çocuklara “annenize” veya “babanıza soraca­ğım, ona göre karar vereceğim” demeliyiz. Anne-baba bir diğerinin yaptığını küçüm­sememelidir. Çocuklar babalarından bir şey istediğinde baba anneye dönüp “sen ne diyorsun?” diye sormalıdır. Bu şekilde çocuklar[…]

Çocuğumuzun Eğitimde Görüş Birliğinde Olalım

Çocuklarımızın güzel şekilde büyümesi ve gelişimi için uygun bir ev ortamı oluşturmak biz büyüklerin vazifesidir. Bunun sağlanması için: Anne ve baba birbirlerini seven, değer veren ve birbirlerine saygı duyan kişiler olmalıdır. Özel­likle çocukların önünde birbirlerine saygı ile yaklaşmalı, sevgilerini tutarlılıkla ve dürüstçe ifade etmelidirler. Çocuklarımızı şartsız olarak sevmeli ve öylece[…]

Çocuğumuza Sıcak Ev Ortamı Oluşturalım