Çocuğun eğitimi çiftin evlenmeye karar verdiği andan itibaren başlar. Evlenmeye karar verenlerin muhakkak; Birbirlerini seven, uyumlu ve anlayışlı kişiler olması, Yine çocuk yetiştirmeye istekli ve bunun için ge­rekli şartlara sahip olmaları, Sorumluluk taşıyan kişiler olmaları gerekir. Kısacası daha evlenmeye atılan ilk adım, gelecekte dünyada olacak çocuklar açısından değerlendirilmelidir. Gerçekten, vücutça[…]

Çocuk Eğitimi Erken Başlar

Çocuk için adı çok önemlidir, onlara isim koyarken özen gösterelim. Toplumumuzun bazı kesimlerinde çocuklara saygın yaşlı üyelerinin adı verilir. Böylece çocuklar adlarını al­dıkları kişiler gibi davranmaya teşvik edilir ve genellik­le de o kişinin karakteristik özelliklerini benimserler. Bugün ise aileler genelde sözlükleri karıştırıyor, kimse­nin anlamını bilmediği kelimeleri çocuğuna ad olarak ve­riyorlar.[…]

Çocuğumuza Güzel ve Anlamlı İsimler Verelim

Cinsel kimlik, çocu­ğun kendi cinsiyetine uy­gundavranışlarıverolleri benimsemesidir. Bu ise sadece doğuştan gelen kromozomlarla değil öğrenme ile de kazanılır. Cinsel kimlik (erkek veya kız olma), erken yaşlarda oluş­maya başlar. Bu yüzden erkek çocuğunu erkek, kız çocuğu­nu kız gibi büyütmeli; karışıklıklara fırsat verilmemelidir. İşte dikkat edilecek hususlar: Kız çocuk özlemi çeken ailelerin,[…]

Çocuğumuzu Cinsiyetine Uygun Yetiştirelim

Dikkatli anne-baba olalım ve çocuğumuza karşı işledi­ğimiz şu hataları düzeltelim: Fazla eleştirici olmayalım. Çocukları hiç durmadan eleştirmek yanlıştır. Bu bakımdaneleştirilerdevic­danlı ve merhametli olalım. Eği­timci Coleridge, “nasihat, kar gibi­dir, ne kadar yumuşak yağarsa, yerde o kadar tutar ve zihinde o kadar yer eder derken çok haklıdır. Çocuklarımıza ilgisiz kalmayalım. Yanımızda ol­duklarında[…]

Çocuğumuza Karşı Hatalarımızı Düzeltelim

Çocuğun en doğal hakkı ve ilk ihtiyacı ailesi tarafın­dan sevilmesidir. Ailesinin de temel görevi bu sevgiyi ona hissettirmesidir. Bunun için şunlara dikkat edilmelidir: Çocuğa hep gülümsemelidir. Bu şekilde ona bağlı­lığımızı ve ondan memnuniyetimizi gösterdiğimiz gibi güven vermiş de oluruz. Çocukla göz teması kurmalıyız, yani gözlerinin içi­ne bakarak güler yüzle davranmalıyız.[…]

Çocuğumuza Sevgi Verelim

Günümüzde boşanmalar giderek artmakta, sadece an­ne veya babasıyla büyüyen çocuklar çoğalmaktadır. Bu durumda çocuğumuzun ruh sağlığı için şu kaidelere uy­mamız önemlidir: Lütfen çocuğu çekişmelerimizde koz veya silah olarak kullanmayalım. Ayrıldığımız eşimiz aleyhinde konuşmayalım ve “anlaşamadık, böyle icap etti” diyelim. Yine ba­bası veya annesi olduğunu söyleyelim, onu sevme­sini sağlayalım. Boşanmış olmaktan[…]

Boşanmış Çiftler Dikkat!

Bütün duygusal hallerimiz incelendiği zaman hepsinde hoş veya üzücü olma özelliğinin ortak olduğu görülür. Bu neden­le “haz” (le plaisir) ve acı (la douleur) duygusal hayatın en genel ve en basit olayını teşkil eder. Haz ve acıyı tam olarak tanımlamak imkansızdır. Bazı felsefecilerin ileri sürmeye çalıştıkları tanımlar ise bir değer taşımaz.[…]

Haz ve Acı

Çocukta itaatsizlik, büyük bir çoğunlukla anne-babaların istek­lerine karşı muhalif olma eğiliminden kaynaklanmaktadır. Ör­neğin minicik bir yavru, ıslak kumda, hatta çamurda oynamayı çok sever. Gezmeye götürme amacıyla çocuğu özenle giydiren anne de bu isteğe doğal olarak karşı çıkar. O zaman da çocukta itaatsizlik baş gösterir ve bu da gayet doğaldır. Çünkü[…]

Çocuk İtaatsizlikleri

Bebeğin fiziksel gelişiminden bahsederken ağırlık, boy, iskelet ve kas gelişimini birlikte kastetmiş oluyoruz. Fiziksel gelişimin normal seyretmesi için bebeğin temel ihtiyaçların­dan olan uyku, beslenme, ısı ve beden temizliğinin yerine ge­tirilmesi gerekmektedir. Ağırlık Hamileliğin 38-42. haftaları arasında doğan be­bekler normal kabul edilir, daha erken doğan bebekler pre­matüre sayılır. Gününde doğan bir[…]

Bebeklerde ve Çocuklarda Fiziksel Gelişim