Çeşitli sebeplerle böbreğin hastalanıp görevini yerine getire­meme sonucu kandaki azot artıklarının vücuttan dışarı atılamaması, olayına “üremi” adı verilmektedir. İdrarla atılması gereken üre, ürik asit ve kreatinin gibi azot metabolizma artıkları kanda birikerek zehirlenmeye benzer belirtiler gösterir. Bunların en teh­likelisi üre olup kandaki oranı yüzde 50 mg’ın üzerine çıktığında zehirlenme belirtileri[…]

Üremi Nedir?

Böbreküstü hormon bezlerinin, ağır kanama, frengi, tüberkü­loz veya tümör gibi ciddi vakalardan sonra yıkıma uğrayarak iş göremez duruma düşmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Belirtileri:   Genel zayıflık, kansızlık, midede aşırı hassasiyet ilk belirtile­ridir.   Hormon eksikliğinin devam etmesi halinde kalp kaslarında gevşeme ve dolayısıyla kalp atışlarında zayıflama görülür.  […]

Addison Hastalığı Nedir?

Normalde idrar içinde erimiş halde birçok madde kristalleri mevcuttur. Böbrek veya idrar yollarındaki bir arıza sebebiyle bu kristaller çökerek birleşme eğilimi gösterirler. Birleşen kristaller “böbrek taşı” dediğimiz katı bir kütle oluştururlar. Böbrek pelvisinde duran bir taş, çok iri bile olsa, ağrı yapmayacağından farmesi ile taşın varlığı anlaşılır. Belirtileri: Taş idrar[…]

Böbrek Taşı Nedir?

Sindirim yolları ile vücuda giren ve oradan kana karışan bula­şıcı hastalık mikropları, zehirlenmeler, prostat, hamilelik ve böbrek taşlan gibi sebeplerle böbreklerin iltihaplandığı görülmekte­dir.Oluşan bu iltihaba “Nefrit” denir. İltihabın akut ve kronik tipleri olduğu gibi nefrotik sendrom denilen özel bir şekli de vardır. Akut Nefritin Belirtileri: Kanlı idrar. Yüz ve bacaklarda[…]

Böbrek İltihabı (Nefrit) Nedir?

Karın arka duvarında, bel bölgesinin iki yanında her biri orta­lama 10 cm boyunda, 150 gram ağırlığında, kuru fasulye tanesi biçiminde iki adet böbrek vardır. Her böbreğin üst tepesinde ka­na önemli hormonlar salgılayan birer “böbreküstü bezi” bulunur. Böbreğe bağlanan atar damar, toplar damar, sinirler ve idrar kanalı “bilum” adı verilen karın[…]

Böbrek

Belirtileri: Hasta önce idrarın azaldığından ve idrar torbasının şişliğinden şikâyet­çi olur. Sonra hafif ateş ve halsizlik baş­lar. İdrardan kan gelmesi, böbrek tü­berkülozu ihtimalini kuvvetlendirir. Hastalık basillerinin idrara karış­ması böbreklerin iltihaplandığını gös­terir. Bu durumda ateş yükselir, idrar torbasındaki basınç artar. İdrar yolla­rında şiddetli ağrılar hissedilir. Zayıflık ve kansızlık baş gösterir. Tedavi[…]

Böbreklerde Tüberküloz

İdrar yollarının herhangi bir yerinde meydana gelebilen bu taşlar büyüteçle görülebilecek kadar küçük olabildiği gibi bir­kaç cm. büyüklüğünde de olabilir. İdrar yollarındaki birçok taş vakası belirti vermeyebilir. Ancak idrar akışında tıkanmaya yol açtıklarında şiddetli ağ­rılara neden olurlar. Belirtileri: İdrar yolu enfeksiyonları, İdrarda kanama, Böbrek koliği adını verdiğimiz şiddetli karın ağrıları,[…]

Böbrek ve İdrar Yollarında Taş

Nefrit Böbreklerin görevlerinden biri, kandaki üre ve benzeri za­rarlı maddeleri süzerek idrar yoluyla vücuttan dışarı atılması­nı sağlamaktır. Böbreklerde, süzme ve idrar sıvısı oluşturma işini “nefron” adı verilen, sayısı bir milyonu bulan ve ancak mikroskopla görülebilen küçük organcıklar yapar. Nefronun kandan idrarı süzme işini yapan kısmına glomerul denilir. Bazı durumlarda glomerul[…]

Nefrit ve Nefrotik Sendrom