Bebeğin ana rahminde başlayan ve doğumdan sonra de­vam eden hayat serüveni fizyolojik, psikolojik, duygusal ve sosyal yönleriyle bir bütünlük içerisinde gelişme gösterir. Be­beğin fizyolojik (boy ve kilo) gelişimi, psikolojik gelişiminden ayrı ve bağımsız değildir. Sosyal gelişimi de duygusal geli­şimden ayrı düşünemeyiz. Bunlar birlikte yürüyen ve birbi­riyle yakın ilişkisi olan gelişmelerdir.[…]

Bebeğin Fiziksel Gelişimi

Doğum öncesi (prenatal) dönemde bebek gelişim evrele­rine göre 3 isim alır. Zigot:Döllenmiş yumurtaya zigot adı verilir, Embriyo:0-10. haftalar arası dönemdir. Fetus:10. haftadan doğuma kadar olan dönemdir. Doğum sonrası (postnatal) dönem 5 evreye ayrılır. Yenidoğan Dönemi: Doğumdan 4. haftaya kadar. Süt Çocuğu: 4. hafta ile 12. ay arasındaki dönem. Oyun Çocuğu:[…]

Bebeğin Gelişim Evreleri

BİRİNCİ AY Embriyonun kol ve bacaklarını oluşturacak uzantılar ortaya çıkar. Baş kısmı diğer kısımlara göre çok bü­yüktür. Bir ayın sonunda kalp çalışmaya başlar. Beyin ve omuriliği üretecek olan nöral tüp adını verdiğimiz yapılaşma ortaya çıkar. Bu aşamada embriyonun boyu ancak 1 cm ka­dardır. İKİNCİ AY Organ ve sistem taslakları belirginleşir.[…]

Bebeğin Ana Rahmindeki Fiziksel Gelişimi

Genetik bilimi, ancak sağlıklı annelerden ve babalardan sağlıklı çocuklar dünyaya geleceğini gösteriyor. Fiziksel ve ruhsal yönden sağlıklı, birbirini seven, annelik ve babalık so­rumluluğunu yürütmeye hazır, çocuk sahibi olmaya istekli genç evlilerin ruhsal ve fiziksel yönden sağlıklı bebek sahibi olmaları beklenir. Bebeğine hâmile kaldığını öğrendiği gün kendisini mutlu hisseden genç kadın[…]

Bebeğin Ana Rahminde Psikolojik Gelişimi

Gelişim psikolojisi uzmanlarının yaptıkları araştırmaların sonucuna göre sağlıklı bir gelişimden söz edebilmek için ço­cuk tarafından beş davranış türü başarılmış olmalıdır. Harekete Dönüştürülen Fiziksel Beceriler Başını den­gede tutabilmeli, oturabilmeli, emekleyebilmeli, ayakta durabilmeli ve yürüyebilmeli. Gelişmiş Motor (Hareketle İlgili) Davranışlar Ulaşa­bildiği nesneleri el ve parmaklarını kullanarak yakalayabilmeli ve kavrayabilmeli. Eşgüdümlü Uyum Dışarıdan[…]

Bebeğin Gelişiminin Beş Basamağı

Çocuk gelişimi farklı alanlarda ele alınıp incelenmekte, ay­nı zamanda bu alanların birbirine olan doğrudan ve dolaylı etkileri açıklanmaktadır. Çocuk gelişim alanları şu başlıklar altında incelenmektedir: 1. Fiziksel (bedensel) Gelişim 2. Zihinsel Gelişim 3. Motor (hareketle ilgili) Gelişim 4. Dil Gelişimi 5. Duygusal Gelişim 6. Sosyal Gelişim

Gelişimin İncelenmesi

Bebeğin fiziksel gelişiminden bahsederken ağırlık, boy, iskelet ve kas gelişimini birlikte kastetmiş oluyoruz. Fiziksel gelişimin normal seyretmesi için bebeğin temel ihtiyaçların­dan olan uyku, beslenme, ısı ve beden temizliğinin yerine ge­tirilmesi gerekmektedir. Ağırlık Hamileliğin 38-42. haftaları arasında doğan be­bekler normal kabul edilir, daha erken doğan bebekler pre­matüre sayılır. Gününde doğan bir[…]

Bebeklerde ve Çocuklarda Fiziksel Gelişim

Yeni doğanın iskelet yapısı önceleri yumuşak kıkırdak şeklindedir. Zamanla, beslenmeye paralel olarak, kalsiyum fosfat ve benzeri minerallerin katkısıyla kemikleşme başlar. Bazı kemiklerde sertleşme ergenlik sonuna kadar devam eder.

İskelet

Yeni doğmuş bir bebek yüzükoyun yatırıldığında dizler karma çekilmiş, kalça yukarıda, başı yerdedir. 6 haftalık bebek yüzükoyun yatırıldığında kalça ve bacakları yattığı yere temas eder, başını hafifçe yerden kaldırabilir. 3-3,5 aylık olduğunda aynı pozisyonda yatırıldığında dir­seklerinden destek alarak göğsünü yerden kaldırabilir. Çocuk büyüdükçe yakalama ve moro refleksi gibi ilkel ref­leksler[…]

Bebeklerde Sinir ve Kas Gelişimi

Doğum esnasında bazen kafa derisi içinde şişlik veya ka­fatası kemiklerinin dış kısmında hafif kanamaya bağlı şişlikler olabilir. Bunlar kendiliğinden birkaç ayda düzeleceği için endişe edilmemelidir. Şişlikleri ovalamak, iğneyle boşaltmaya çalışmak sakıncalıdır. Başın üst kısmında 6 adet bıngıldak adım verdiğimiz kafatası tarafından henüz kapatılmamış, elle kontrol edilince deri altında yumuşak olarak[…]

Bebeklerde Baş ve Bıngıldaklar

Dişlerin zamanında çıkmasında ve gelişmesinde proteinli yiyeceklerin, kalsiyum, fosfor ve flor gibi minerallerin, vita­minlerin (özellikle C ve D vitaminlerinin) ve tiroid hormonu­nun etkisi büyüktür. Bebeklerin ilk dişleri genellikle 6. ay ile 9, aylar arasında çıkmaya başlar ve 3 yaşlarında tamamlanır. İlk dişi 2. ayda çıkaran bebekler olduğu gibi 16. aya[…]

Bebeklerde ve Çocuklarda Dişler

Tuvalet eğitimi çocuk ancak idrar kesesinin ve bağırsakla­rının dolduğunu hissedecek sinir ve kas olgunluğuna ulaştı­ğında başlatılabilir. Ayrıca, tuvalet eğitimine istekli olması için kendisine söylenen sözleri anlayacak zihinsel yeteneğe de sahip olmalıdır. Tuvalet eğitimi için gerekli olan fiziksel ve zihinsel olgun­luk her çocukta farklı zamanlarda kazanılır. Genellikle 1.5 yaşından sonra başlamak[…]

Tuvalet Eğitimi

Bebek doğduğu zaman, sonradan kaybolacak olan, dört güçlü reflekse sahiptir. 1. Emme: Dudaklarına dokundurulan meme, emzik, par­mak gibi objeleri hemen emmeye başlar. Bu refleks uyanık­ken 4. uykuda iken 7. aya kadar devam eder. Emme isteği ile emme refleksi birbirinden farklı şeylerdir. Bebekte emme ref­leksinin bozulması ciddi bir durumdur, hemen doktora[…]

Bebekte İlk Refleksler

1 Aylık bebek Sırtüstü pozisyonda yatarken, dizleri karnına doğru çe­kilmiş olarak durur. Yüzüstü yatılınca başını kendiliğinden yana çevirir. Elimizi göğsüne koyarak, yüzü yere bakacak şekilde, kaldırınca başı öne düşer. 2 Aylık bebek Yüzüstü yatırıldığında başını havaya kaldırır. Elimizi göğsüne koyarak, yüzü yere bakacak şekilde, yu­karı kaldırdığımızda başını gövde düzeyinde tutabilir.[…]

Aylara Göre Motor Gelişimi