Özellikle hayatın birinci yılında çevreden gelen et­kiler sanıldığından çok daha önemlidir. Be­beklere dokunmak, onlarla konuşmak ve değişik faali­yetlerde bulun­mak; özetle onlara birebir vakit ayırmak ve sevmek, devamlı ilgilenmek çok gereklidir.Anne-babaların çocuklarını sevip konuşarak, kucağa alarak, ilginç deneyimler yaşatarak gelişimlerine katkıda bulunmaları hayati önem taşır. Bebekle göz teması kuralım. Onun çıkardığı[…]

Sevilen Bebek Mutlu ve Zeki Olur

Anne sütü bebeğin kolay sin­direceği, kolay kullanacağı, ek­siklik veya fazlalık hallerine yol açmayacak bir gıdadır. Çocuğun ihtiyaçlarına göre ayarlanmıştır. Bileşimi de, yine çocuğa uygun de­ğişmeler gösterir. Şöyle ki; emzirmeninbaşlangıcında laktoz ve su bakımından zen­gin, yağ bakımından ise nispeten fakirdir. Emzirme süresinin sonuna doğru ise bu oranlar yağ lehine değişir. Bu[…]

Anne Sütü Vazgeçilmez

Bebeğin ağlaması bir çeşit uyarı sinyalidir. Küçük bebekler iletişim kurmak için ağlarlar, şımarıklıktan değil. Ağlamak bebeklerin ihtiyaçlarını bildirmelerinin tek yoludur. Ya acıkmış­lardır veya altı kirlenmiştir ya da sevgiye ihtiyaçları vardır. Bu yüzden bebeğin gözyaşlarına doğru kar­şılık vermek ebeveynle arasında güven ve sevgi bağı oluşturur. Bebekler, bakıcılarının.kendi dillerini anlayacağına ve ihtiyaçlarını[…]

Bebeğin Ağlamasını Önemseyelim

Cinsel kimlik, çocu­ğun kendi cinsiyetine uy­gundavranışlarıverolleri benimsemesidir. Bu ise sadece doğuştan gelen kromozomlarla değil öğrenme ile de kazanılır. Cinsel kimlik (erkek veya kız olma), erken yaşlarda oluş­maya başlar. Bu yüzden erkek çocuğunu erkek, kız çocuğu­nu kız gibi büyütmeli; karışıklıklara fırsat verilmemelidir. İşte dikkat edilecek hususlar: Kız çocuk özlemi çeken ailelerin,[…]

Çocuğumuzu Cinsiyetine Uygun Yetiştirelim

Bütün duygusal hallerimiz incelendiği zaman hepsinde hoş veya üzücü olma özelliğinin ortak olduğu görülür. Bu neden­le “haz” (le plaisir) ve acı (la douleur) duygusal hayatın en genel ve en basit olayını teşkil eder. Haz ve acıyı tam olarak tanımlamak imkansızdır. Bazı felsefecilerin ileri sürmeye çalıştıkları tanımlar ise bir değer taşımaz.[…]

Haz ve Acı

İnsan, sosyal bir varlıktır. İnsan için tek başına yaşamanın bir anlamı yoktur. Bir aileye, gruba, topluma ve ülkeye ait ol­mak insan için vazgeçilmez sosyal bir ihtiyaçtır. Bu sebeple bebekte diğer alanlara kıyasla sosyal gelişme daha hızlıdır. İnsanla diğer nesneler arasındaki farkı 3. aydan itibaren an­lamaya başlar. Gözlen insanı ve objeleri[…]

Bebeklik (0-2 Yaş)

Anne babaların en sık şikayet ettikleri konuların başında bebeklerin ağlaması gelir. Henüz konuşmasını bilmediklerinden, bebeklerin ihtiyaç­larını ve şikayetlerini anlatabilmek için kullandıkları tek dil ağlamaktır. Bu dil gerçekten çok etkilidir ve bebeğin ağlamasıyla birlikte bütün aile fertlerinin bebekle birlikte hekime koşmaları sık karşılaştığımız durumlardandır. Aşağıda kısa başlıklar halinde sık karşılaşılan ağlama[…]

Bebekler Neden Ağlar?

Zamanında doğan bir bebek için oda ısısı 22-26 santigrat derece arasında olmalıdır. Bebek odasına bir derece asılarak ısı kontrolü sağlanabilir. Premature olarak doğan bebekler kendi vücut ısılarını koruyabilecek hale gelene kadar hastanede küvözde tutulur. Sonra annesinin yanına verilir ve birkaç gün kontrol edilip vücut ısısını koruyabildiği ve emerek yeterli beslenebildiği[…]

Bebeğin Oda Isısı Nasıl Olmalı?