Gerilim Tipi (Tension) Baş Ağrısı: Gerilim baş ağrısı baş ağrıları içinde en sık görülen tiptir. Çevresel faktörlerin değişmesi, aşırı sorumluluk yüklenme, düş kırıklıkları, ailesel ve ekonomik sorunlar gibi insan yaşamındaki önemli değişiklikler sonucu yüz, baş ve boyun kaslarının sürekli gerilmesi ile ortaya çıkan şiddetli baş ağrısıdır. Baştaki veya boyundaki kasların[…]

Hangi Baş Ağrısı Ne Şekilde Hissedilir?

Bu bölümde, kimlerin hangi türden baş ağ­rısı çekmesinin muhtemel olduğu ve kimle­rin migrenli olma ihtimalinin yüksek olduğu ana hatlarıyla belirlenmeye çalışılmıştır. Basit bir ifadeyle başlarsak; yaşı, tıbbi geçmişi vs. ne olursa olsun herkes baş ağrısı ve migrenden şikâyetçi ola­bilir. Ancak, böyle genel bir ifade yeterince açıklayıcı de­ğildir. Kişinin genel sağlık[…]

Baş Ağrısı ve Migren Kimlerde Görülür?

Bu bölümde, baş ağrılarının yaygın ve na­dir görülen nedenlerinden bazıları ana hatlarıyla ele alınacak. Bu bölümü okumadan önce şunu bilmeniz gerekiyor: Yazının bu bölümü baş ağrınızın sebebi hakkında kendi kendi­nize bir teşhis koymanızı sağlamak amacını gütmez. Bunu yalnızca doktorunuz yapabilir. Alışılmadık belirtilerle karşı karşıyaysanız, şiddetli veya 24 saatten fazla süren[…]

Baş Ağrısı ve Migrenin Nedenleri

Baş ağrısı ve migrenin sonuçları, kişiden kişi­ye farklılık gösterir. Birine, dayanılmaz ge­len ağrıya bir başkası daha kolay taham­mül edebilir, Ancak şu çok önemlidir; Baş ağrıları ve migrenden mustaripseniz, bun­lara tahammül göstermeye çalışarak bek­lemek yerine, yardıma ve tedaviye açık ol­malısınız. Aksi halde ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Baş ağrıları sizi alıngan,[…]

Baş Ağrıları ve Migrenin Sonuçları Nelerdir?

Bu bölüm, baş ağrıları ve migren tedavisin­de yaygın olarak kullanılan yöntemlere ay­rılmıştır. Baş ağrısı veya migreni olan kişiler, bu tedavi yöntemlerinden önemli ölçüde fayda görürler. Tıbbi ve Fiziksel Yaklaşımlar Baş ağrısı ve migren tedavilerinin çoğu oldukça basittir; yan etkileri de ya yoktur ya da azdır. Nitekim, tedavide en yaygın kullanılan[…]

Baş Ağrısı ve Migren Tedavisinde Kullanılan Yöntemler Nelerdir?

Baş ağrıları ve migrenin iyi bir tarafı, çok yaygın olma­ları, dolayısıyla konuyla ilgili bilgi ve yardım kaynaklan açısından bir bolluğun söz konusu olmasıdır. Aşağıdaki listede bunlardan bazılarını incelerken “kartopu etkisi” ile giderek daha fazla bilgi ve tavsiyeyle karşılaşacaksınız. Tavsiyenin kalitesi ve miktarı her zaman değişiklik göste­rir. Bulacağınız her şey, %100[…]

Baş Ağrısına Nereden Yardım Alabilirim?

Bu liste, baş ağrınızın türünü belirlemenize yardımcı ol­mak amacıyla hazırlanmıştır. Baş ağrıları ve migren konu­sunda uzman bir doktor tarafından kontrol edilmiş ve onaylanmıştır; bununla birlikte, doktor teşhisinin yerine geçmesi gibi bir niyet taşımamaktadır, her zaman için ön­celikle doktora görünmeniz gerekir. Baş ağrınız, alışılmamış derecede şiddetliyse, uzun sürdüyse (bir ya da iki[…]

Baş Ağrısı Kontrol Listesi