Bulaşıcı hayvan hastalıklarının mikropları insanlara geçtiği zaman “bakteriyel gıda zehirlenmesi” dediği­miz rahatsızlıklara sebebiyet verirler. Hayvanın taşıdığı bakteri cinsine bağlı olarak hastalığın şekli de değişir. Aldı­ğımız et ve yumurtaların mikroplu ol­dukları tatlarından anlaşılamadığı için farkına varmadan yeriz. Ayrıca açıkta bırakılan etlere fare ve kediler tarafından da mikrop taşınabilmektedir. Bu sebeple sıkı[…]

Bakteriyel Gıda Zehirlenmeleri

Bağırsaklarda yerleşerek rahatsızlık yapan pek çok parazit vardır. Burada sık görülen birkaç tanesinden kısaca bahsedilecektir. Kılkurdu: 1-1.5 cm. uzunluğuna ulaşabilen, iplik kalınlı­ğında, hareketli, beyaz-pembe renkli küçük kurtçuklardır. Toplumdaki çocuk nüfusunun % 20 sinde bu parazit mevcut­tur. Çocuk yuvalarında bu oran daha sıktır. Başlıca belirtisi, çocuk yatağa yattıktan 1-2 saat sonra[…]

Bağırsak Parazitleri