Evet. Alerjik hastalık, bazen meslek hastalığı şeklinde görülür. İşyeri ortamında bulunan bir alerjenle temasa bağlı olarak ortaya çıkar. Yakınmaların işe girdikten sonra başlaması, işyerinden uzakta olunduğu zamanlarda (tatil ve seyahatlerde) gerilemesi, aynı işyerinde birden çok ki­şide benzer şikâyetlerin görülmesi meslek hastalığını dü­şündürmelidir. Hangi mesleklerde alerjik hastalıklar daha sık görülür? Çiftçiler,[…]

Alerji ile Meslek Arasında Bir İlişki Var mıdır?

Bazı kişiler, çevremizde yaygın olarak bulunan alerjenlere, diğerlerinden daha çok duyarlı olur (atopik kişiler) ve çok daha abartılı tepkiler verirler. Bu duruma alerji denil­mektedir. Alerjik yapıya sahip olmak bir hastalık mıdır? Hayır. Toplumda yaşayan bireylerin, yaklaşık %30’u alerjik tabiattadır. Bu kişiler, duyarlı oldukları bazı alerjenlere karşı özel E tipi antikorlar[…]

Alerji Nedir?

Alerjik hastalıklarla uyumlu yakınmaları olan kişilerde, ailede benzer hastalığı olanların varlığı; şikâyetlerin süre­ğen ve tekrarlayıcı olması; mevsimlere göre değişmesi; di­ğer alerjik hastalıkların eşlik etmesi gibi özelliklerin görül­mesi teşhisi destekler. Kanda eozinofil sayısının ve E tipi özgül antikorların yüksek bulunması, alerjik cilt testleri ve hastalığın tipine göre değişen diğer tetkiklerle kesin[…]

Alerji Teşhisi Nasıl Konur?

Hastalığın tipine ve ağırlığına, hastanın yaşma ve cin­siyetine göre belirtiler değişir. Alerjik sinüzit, burun ve göz nezlesinde Yılın belirli ay­larında veya tüm yıl boyunca devam eden hapşırma, bu­runda kaşıntı, akıntı ve tıkanıklık görülür. Geniz akıntısı, boğazda gıcıklanma, gözlerde yaşarma, kızarıklık ve ka­şıntı, kulakta dolgunluk, hışırtı ve kaşıntı, baş ve kulak[…]

Alerjik Hastalıkların Belirtileri Nelerdir?

Sık görülmeleri, süreklilik göstermeleri, kişinin perfor­mansını yakından etkileyerek yaşam kalitesini düşürmele­ri, iş gücü kaybı ve okul devamsızlığına yol açmaları ve anafilaksi, anjiyonörotik ödem gibi bazen ölümcül olabilen formlarının da bulunması nedeniyle, alerjik hastalıklar önemli sağlık sorunları arasında yer alır. Alerjik hastalarda kriz olur mu? Evet. Alerjik hastalıkların bazılarında, aniden kriz[…]

Alerjik Hastalıklar Tehlikeli midir?

Alerjiye bağlı olarak aniden ortaya çıkan ve acilen te­davi edilmezse ölümcül olabilen sistemik ve tehlikeli bir hastalıktır. Arı sokması, penisilin vb bir ilacın damardan verilmesi gibi alerjenlerle temas sonrası, dakikalar içinde başlar. Durumun ağırlığına bağlı olarak, değişen dereceler­de yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda aniden şişme, tı­kanma, ciltte solukluk, kızarıklık, kaşıntı[…]

Anafilaksi Nedir?

Birçok ilacın, tedavi edici olanların yanında istenmeyen etkileri de vardır. Bunlardan bazıları alerjik reaksiyonlara bağlıdır. Kullanılan ilaca; kullanan kişinin yaşına, cinsiye­tine, genetik özelliklerine ve diğer hastalıklarına; daha ön­ce aynı ilacı alıp almadığına; ilacın veriliş yoluna bağlı olarak, bu tür reaksiyonların görülme olasılığı değişmektedir. Hemen her ilaç alerjiye neden olabilirse de,[…]

İlaç Alerjisi Nedir?

Toplumda yaşayan kişilerin %15-20’si bazı gıdalara karşı alerjisi olduğunu söylerken, yapılan araştırmalarda bu oranın % 1-2’den fazla olmadığı görülmüştür. Besin alerjilerine, çocuklarda daha sık rastlanır. Yaş ilerledikçe, çoğunlukla alerji ortadan kalkar. Gıdalar, alerjik olaylar dı­şında besin zehirlenmesi, besin entoleransı gibi önemli sorunlara yol açabilir ve bunların alerjik olaylardan aynım zor[…]

Gıdalara Bağlı Alerjik Rahatsızlıklar Nelerdir?

Lateks, %99 oranında Brezilya’da yetişen tropikal kau­çuk ağacının özsuyundan üretilir. Kauçuk içeren ürünler, alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bilhassa hekimlerin bi­zar olduğu bu durumda, cerrahide kullanılan lateksten ma­mul eldivenler, bu eldivenlerin giyilip çıkarılması sırasında ortama yayılan toz, elastik yapışkan bantlar, çeşitli sonda ve kateterler, lastik ayakkabılar, plastik halı arkalan, spor malzemeleri[…]

Lateks Alerjisi Ne demektir?

Herhangi bir maddeye uzun süreli olarak temas etmek suretiyle ortaya çıkan bir çeşit cilt alerjisidir. Buna neden olan maddeler arasında, öncelikle sabun ve deterjanlar, lastik eldivenler, kemer, kolye gibi aksesuarlar, gömlek, kaşkol gibi giysiler sayılabilir. Söz konusu maddeyle temas edilen cilt alanında kızarıklık, kabarıklık, kalınlaşma, çat­lak, soyulma, kaşıntı, sulanma ve[…]

Temas Egzaması Ne demektir?

Bazı kişilerde hamam böceği, kalorifer böceği, tahtaku­rusu, sivrisinek, at sineği ve pire gibi haşerelerin ısırması­na, bunların tükürük ve dışkılarının solunum veya cilt yo­luyla vücuda girmesine ve arı sokması sırasında vücuda giren zehre karşı alerjik reaksiyonlar gelişebilir. Böcek alerjenleri, alerjik burun nezlesi ve astıma neden olabilir­ken, an sokmasından sonra 10-15 dakika[…]

Böcek ve Arı Alerjileri

Ev tozu, küf mantarları, kedi, köpek, kuş tüyleri, çeşit­li ağaç, ot ve çayır polenleri, böcek ve haşereler, bazı pa­razitler, bazı gıdalar, penisilin gibi bazı ilaçlar, güneş, rüz­gâr, soğuk, kirli hava ile çeşitli kimyasal maddeler gibi çok fazla sayıda madde alerjenik özellik taşır. Havada, kullan­dığımız gıdalarda, ilaç ve giyim eşyalarında çok[…]

Alerji Yapan Maddeler (Alerjenler) Nelerdir? Alerjenler Nerede Bulunur?

Yapılan çalışmalara göre, ülkemizin 9.000’i aşkın doğal bitki türünden oluşan zengin bir florası vardır. îklim ve coğrafi değişkenlere bağlı olarak bölgelerimize farklı bitki örtüleri hâkimdir. Karadeniz ve Marmara bölgelerinde Av­rupa ve Sibirya florası, Batı ve Güney Anadolu’da Akdeniz florası, îç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise İran-Turan florası özellikleri görülür. Karadeniz[…]

Ülkemizde Alerjenlerin Durumu Nedir?

Evet. Bazı alerjenlerin yoğunluğu belirli mevsimlerde artar. Diğerleri ise her mevsimde sabit olarak bulunur. Po­len, mevsimsel alerjinin en sık rastlanan nedenidir. Ancak iklime bağlı olarak hava sıcaklığının ve nispî nem oranının farklılaşmasıyla ev tozu akarları, küf mantarları gibi ha­vayla taşman diğer alerjenlerin yoğunluğu değişir. Nisan ve mayıs, atmosfer havasında polen[…]

Alerjinin Mevsimlerle İlgisi Var mıdır?

Teknolojinin gelişimine paralel olarak, alerjik hastalık­ların sıklığı artmaktadır. Kişilerin kapalı ve dar mekânlar­da topluca yaşamaları, açık alanda çalışmadan büroda ça­lışmaya dönüş, halı döşemeler, ev içinde kedi, köpek, kuş vb hayvanları besleme alışkanlığının artması, sigara alış­kanlığının yayılması, katkı maddesi içeren hazır gıdaların tüketilmesi, yaşamımıza giren ilaç ve kimyasal maddelerin giderek artması[…]

Teknoloji ile Alerji Arasında Bir İlişki Var mıdır?