Böbreklerde Tüberküloz

0

Belirtileri:

  • Hasta önce idrarın azaldığından ve idrar torbasının şişliğinden şikâyet­çi olur.
  • Sonra hafif ateş ve halsizlik baş­lar.
  • İdrardan kan gelmesi, böbrek tü­berkülozu ihtimalini kuvvetlendirir.
  • Hastalık basillerinin idrara karış­ması böbreklerin iltihaplandığını gös­terir.
  • Bu durumda ateş yükselir, idrar torbasındaki basınç artar. İdrar yolla­rında şiddetli ağrılar hissedilir.
  • Zayıflık ve kansızlık baş gösterir.
  • Tedavi edilmemesi halinde idrar yolu ile sağlam böbreğe de basiller ge­çiş yapar ve “üremi” dediğimiz kan ze­hirlenmesi ortaya çıkar.
  • İlerlemiş böbrek tüberkülozunda bilhassa erkeklerde “er bezleri” de et­kilenirler.
  • Er bezlerinin yanlarında şişlikler şeklinde kendisini belli eder. Tedavi edilmediği takdirde er bezlerinde erime olur.
  • Kadın cinsel organlarında (yu­murtalık, fallop boruları ve rahim) gö­rülen tüberküloz, daha çok akciğer tü­berkülozunun ikinci devresinde ortaya çıkar. Çok az ağrı yaptığından genel­likle ihmal edilir. Hasta, doktora çocu­ğu olmadığından şikâyet ederek baş vurur. Akciğer tüberkülozu tedavi edi­lirken bu hastalık da iyileşmiş olur.

Eklemek İstedikleriniz