Bebekte Ağızda Tükürük Birikmesi ve Mo­rarma

12

Doğumu takiben temizlenmesine rağmen devamlı olarak ağızda tükürük birikmesi yemek borusunun kapalı olmasın­dan kaynaklanabilir. Çocukta her beslenmeyi takiben öksürük ve morarma görülmesi yemek ve nefes boruları arasında ince bir kanalcıkla geçiş olduğunu düşündürür. Derhal heki­me müracaat edilmelidir.

Eklemek İstedikleriniz