Bebeklerde Kalp Hastalığı

2

Doğuştan veya akut romatizmal ateşte olduğu gibi sonra­dan ortaya çıkan pek çok kalp hastalığı vardır. Doğuştan olan kalp hastalıklarında normalden farklı olarak şunlar gö­rülebilir:

  • Kalbin bölümleri arasında normalde olmaması gereken bir delik bulunması,
  • Kalp boşlukları arasındaki veya kalp boşlukları il e kalbe giren ve çıkan damarlar arasındaki kapakçıklarda genişlik, darlık, veya kan geçişini engelleyecek şekilde tam kapalılık ol­ması,
  • Damarların kalbe normaldekinden farklı yerlerden girip çıkması,
  • Doğumdan sonra kapanması gereken bazı damarların açık kalması.

Belirtileri:

  • Nefes alma sırasında morarma ve inleme,
  • Sık sık nefes alıp verme,
  • Yüksek nabız,
  • Kolay yorulma, emme esnasında terleme, dinlenmek için sık sık memeyi bırakma,
  • Kilo alamama, gelişme geriliği,
  • Sık sık solunum yolu hastalığı geçirme.

Bu belirtilerin hepsi her kalp anomalisinde görülmez. Dok­tor muayenesi sırasında kalpte “üfürüm” dediğimiz bir ses duyabilir. Bu ses bir kalp hastalığına işaret edebildiği gibi ba­zen hiçbir hastalığı olmayan çocuklarda da duyulabilir. Böyle bir belirti varlığında “Eko” adını verdiğimiz aletle kalp incele­nir ve rahatsızlığın ne olduğu ortaya çıkarılır.

Kalp anomalilerinin bazıları kendiliğinden düzelir, bazıla­rı tedavi ve ameliyata gerek duyulmadan normal bir yaşantıyı mümkün kılar, bazıları ise ameliyatla

tedaviyi gerektirir.

DİKKAT: Kalp yetersizliği olan hastalara verilen ilaçların do­zu doktorlar tarafından dikkatle hesaplanmaktadır. Damla şeklinde verilen ilaçları önce bir tatlı kaşığı içindeki bir mik­tar su içine dikkatle sayarak damlatmak ve sayısından emin olduktan sonra hastaya içirmek gerekir. İlacı direkt olarak hastanın ağzına damlatmak yanlışlıkla fazla miktarda ilaç ve­rilmesine ve çocuğun zehirlenmesine yol açabilir.