Bebekler Neden Ağlar?

0

Anne babaların en sık şikayet ettikleri konuların başında bebeklerin ağlaması gelir. Henüz konuşmasını bilmediklerinden, bebeklerin ihtiyaç­larını ve şikayetlerini anlatabilmek için kullandıkları tek dil ağlamaktır. Bu dil gerçekten çok etkilidir ve bebeğin ağlamasıyla birlikte bütün aile fertlerinin bebekle birlikte hekime koşmaları sık karşılaştığımız durumlardandır.

Aşağıda kısa başlıklar halinde sık karşılaşılan ağlama ne­denlerinden bahsedeceğiz.

Açlık

En sık ağlama sebeplerindendir. Bebeğin doyurulmasıyla ağlama kesilir.

Susuzluk

Anne sütü ile beslenen bebeklerde ilk 4 ayda su ihtiyacı pek yoktur. Anne sütü vermekle bebeğin su ihti­yacı da karşılanır. İnek sütü ve diğer mamalarla beslenen be­beklere ve katı gıdalara geçildikten sonra bütün bebeklere ara sıra su teklif edilmelidir. Özellikle ateşli hastalık dönemlerinde ve sıcak havalarda su ihtiyacı artar.

Altının Kirlenmesi

Bebek altı kirlenince rahatsızlığını ağ­layarak belli eder.

Pişik

Yanma, kaşınma ve ağrıya sebep olduğu için, rahat­sız olan bebek ağlar.

Banyo İhtiyacı

Terleyip kirlenen bebekleri zamanında yı­kayıp rahat ettirmek gerekir. Özellikle yazın sıcak havalarda ve kışın odanın çok sıcak olduğu durumlarda hem terin vü­cutta yaptığı tahriş hem de terle ıslanmış kıyafetler çocuğu ra­hatsız ederek ağlamaya neden olabilir.

İsteksizlik

Bebeğin hoşlanmadığı şeyleri yapmak ağlama sebebi olabilir. Örneğin banyo yaptırmak, giysi değiştirmek gibi.

Gaz Sancısı (Bağırsak Koliği)

İlk 4 aylık dönemde sık karşılaşılır. Gazı olan bebekler, genellikle bacaklarını karnına çekerek ağlarlar. Karınları gergin olur. Gaz veya kaka çıkar­dıktan sonra rahatladıkları gözlenir. Bebeğin gazlı oluşunun en sık nedeni, beslenme esnasında hava yutmasıdır. Biberon­la beslenenlerde, biberonun fazla eğik tutulursa, lastik kıs­mında hava kalır ve bebek bunu emebilir. Biberon dike yakın bir eğimle tutulmalıdır. Biberonun emziğinde hava olmama­sına dikkat edilmelidir. Ayrıca deliği fazla büyük olursa bebe­ğin hava yutma ihtimali artar.

Anne sütü alanlarda emzirme tekniğine dikkat edilirse hava yutma ihtimali azalır.

Bebeğin burnunun, emzirme esnasında tıkalı olması, hava yutmasına sebep olabilir. Emzirmeden sonra, omuzun kirlenmesini önlemek için omuza temiz bir havlu konularak bebek başı arkamıza bakacak şekilde omuza yatırılır, sırt ve beline hafifçe vurularak gazını çıkarmasına yardım edilir. Aynı iş­lem karnı dizimize hafifçe yaslanacak şekilde, yere bakacak şekilde dizimize yatırılarak ta yapılabilir.

Bazı bebeklerin belirli bir ağlama saatleri vardır. O saatte ağlamaya başlar 3-4 saat sonra sakinleşirler. Genellikle 4’ncü aydan sonra düzelir. Bu ağrılar bağırsak koliği olarak adlan­dırılır. Altta yatan başka bir sebep yoksa, endişeye gerek yoktur.

Bazen ağlama saatinden, yarım saat önce ağrı kesici fitil­lerin uygulanması veya spazm çözücü ilaçların verilmesi ağ­rıların gelmesini engelleyebilir veya ağrıların şiddetini azalta­bilir.

Stresli, telaşlı annelerin bebeklerinde gaza bağlı ağrılar daha sık görülür. Annenin kendine güveni olmalı ve bebeğin yanında rahat olmalıdır.

Korku

Bebek yüksek seslerden, parlak ışıklardan, ani ve hızlı hareketlerden ya da yalnız kalmaktan korkup ağlayabi­lir. Bu durumda onu kucaklayıp sakinleştirmek gerekir.

Sevgi ve şefkat isteği: Bazen bebekler kucağa gelmek, anne ve babayla birlikte olmak için de ağlar. Onların bu istek­lerini karşılamak, arzu ettiklerinde kucağa alarak sevildikle­rini hissettirmek gerekir.

Annenin sinirli ve gergin olması: Anneler gergin ve si­nirli oldukları zaman bebekleriyle sıcak ilişki kuramazlar. Annenin gergin hali bebeği olumsuz yönde etkileyerek ağla­masına yol açabilir.

Aşırı İlgi

Aşırı ilgi gösterilmesi de bazen bebekleri sıka­rak ağlamalarına neden olabilir. Gösterilen ilgiye cevap ver­medikleri, oyuncaklarıyla veya başka bir şeyle ilgilendikleri zaman, ısrar etmemek ve kendi başlarına bırakmak gerekir.

Kapris Ağlamaları

Her isteği yerine getirilen çocuklar yoktan anlamaz. İsteklerini yerine getirilene kadar ağlayarak anne babalarını rahatsız ederler. Dikkat edilirse, bir yandan ağlarken diğer yandan ailelerinin tepkilerini gözleyerek ağla­maların anne baba üzerinde bıraktığı etkiyi ölçerler. Etkinin azaldığını hissettikleri zaman, adeta bir tiyatro oyunu gibi, ağlamanın dozunu artırır, bu da yetmezse yatıp yuvarlanırlar. Haklı bir sebepleri yoksa ilgisiz gibi davranmak veya sahne­yi terk etmek gerekir.

Tiyatro seyircisiz devam edemeyeceğinden kaprisli ağla­malar son bulacaktır. Ancak bunun için sabretmek, çocuğun bir süre oyunu sürdürdükten sonra pes etmesini beklemek gerekir.

Diğer Ağlama Sebepleri

Orta kulak iltihabı, İdrar yolu il­tihabı ve ishal gibi hastalıklar, Zatürree, bronşiolit, astım gi­bi nefes darlığı yapan hastalıklar, Ateşli hastalıklar, Düşme­ler sonucu oluşan kemik kırıkları ve çıkıkları, Fıtık boğulma­sı, apandisit gibi iç organ rahatsızlıkları, Kabızlık, Ortamın çok soğuk veya sıcak olması.

Eklemek İstedikleriniz