Bebeğin Gelişiminin Beş Basamağı

0

Gelişim psikolojisi uzmanlarının yaptıkları araştırmaların sonucuna göre sağlıklı bir gelişimden söz edebilmek için ço­cuk tarafından beş davranış türü başarılmış olmalıdır.

  1. Harekete Dönüştürülen Fiziksel Beceriler

Başını den­gede tutabilmeli, oturabilmeli, emekleyebilmeli, ayakta durabilmeli ve yürüyebilmeli.

  1. Gelişmiş Motor (Hareketle İlgili) Davranışlar

Ulaşa­bildiği nesneleri el ve parmaklarını kullanarak yakalayabilmeli ve kavrayabilmeli.

  1. Eşgüdümlü Uyum

Dışarıdan gelen sözlü iletileri algılayabilmeli, bunlara sözel ve duygusal tepkide bulunabilmeli, el-göz eşgüdümü (koordinasyon) gerektiren becerilerde bulunabilmeli.

  1. Dil Becerisi

Sözel iletişimde bulunabilmeli, bunu yaparken vücut dilini (mimikler, yüz ifadesi, el ve kol hareket­leri) de kullanabilmeli.

  1. Bağımsız Sosyal Davranışlar

Verilen eğitim doğrultu­sunda beslenme, giyinme, tuvalet İhtiyacını giderme gibi ki­şisel ihtiyaçlarını kendi başına karşılayabilmeli, yardımlaşma ve iş birliği gerektiren faaliyetlerde bulunabilmeli, karşılaştı­ğı problemleri yardımsız çözebilmeli.

Eklemek İstedikleriniz