Bebeğin Gelişim Evreleri

4

Doğum öncesi (prenatal) dönemde bebek gelişim evrele­rine göre 3 isim alır.

  1. Zigot:Döllenmiş yumurtaya zigot adı verilir,
  2. Embriyo:0-10. haftalar arası dönemdir.
  3. Fetus:10. haftadan doğuma kadar olan dönemdir.

Doğum sonrası (postnatal) dönem 5 evreye ayrılır.

  1. Yenidoğan Dönemi: Doğumdan 4. haftaya kadar.
  2. Süt Çocuğu: 4. hafta ile 12. ay arasındaki dönem.
  3. Oyun Çocuğu: 2. yıldan 6. yaşa kadar olan dönem.
  4. Okul Çocuğu dönemi: 6.yıldan 11. yıla kadar,
  5. Ergenlik: 11. yıldan 18. yıla kadar. Kız çocukları genel­de erkeklere oranla ergenliğe 1-2 yıl daha erken geçer.

Gelişme konusundaki araştırmalar, çocukların ikisi yavaş ikisi hızlı olmak üzere dört büyüme dönemi geçirdiklerini göstermektedir. Doğum öncesi ve doğum sonrası ilk 6 ayda büyüme hızı yüksektir. Doğum sonrası birinci yılın bitimin­den 12. yaşa kadar büyüme yavaşlar. Ergenliğe geçişle birlik­te 12. yaştan 16. yaşa kadar “ergenlik fışkırması”adı verilen hızlı bir büyüme görülür.

Hızlı büyümelerde bazı psikolojik uyum güçlükleri ortaya çıkar, çocuk hızlı büyümeye {hormonal değişime) uyum sağlamaya çalışırken duygusal çatışmalar yaşar. Huysuz, alın­gan ve tedirgindir. Hızlı büyüme enerji tüketimi gerektirdiğinden çocuklar bu yaşlarda çabuk yorulur. Tüketilen enerjiyi karşılamak için yeterli ve besleyici gıdalar almalıdır.

Hızlı büyüme dönemleri psikolojik yönden fırtınalı dönemlerdir. Çocuk sadece anne ve babası ile değil, kendisi ile de çatışma halindedir. Yavaş büyüme dönemlerinde düzenli, uyumlu ve çalışkan olduğu halde; hızlı büyüme dönemlerinde dağınık, düzensiz, hantal, sakar ve tembel olur. Sıkça tökezler ve ka­za yapar.

Eklemek İstedikleriniz