Bebeğin Fiziksel Gelişimi

0

Bebeğin ana rahminde başlayan ve doğumdan sonra de­vam eden hayat serüveni fizyolojik, psikolojik, duygusal ve sosyal yönleriyle bir bütünlük içerisinde gelişme gösterir. Be­beğin fizyolojik (boy ve kilo) gelişimi, psikolojik gelişiminden ayrı ve bağımsız değildir. Sosyal gelişimi de duygusal geli­şimden ayrı düşünemeyiz. Bunlar birlikte yürüyen ve birbi­riyle yakın ilişkisi olan gelişmelerdir. Ancak anlatım kolaylı­ğı sağlamak için ayrı bölümler halinde ele alınması pratik görülmektedir.

Eklemek İstedikleriniz