Bebeğin Elde Tutulması ve Taşınması

0

Anne ve babalar genellikle bebeklerinin çok narin olduklarını, onları yatırıp kaldırırken veya bir yere taşırken incite-bileceklerini, kol ve bacaklarında kırık ve çıkığa sebep olabileceklerini düşünürler. Bu yüzden bebeklerini hareket ettirmekten korkarlar. Bunlar aslında yersiz endişelerdir. Bebek sandığımızdan daha dayanıklıdır. Doğru hareket edildiği, ani ve sert davranışlardan kaçınıldığı sürece bir sorun yaşanmaz.

Bebek sırt üstü yatarken, kesinlikle, koltuk altlarından tutarak kaldırılmamalıdır. Başını henüz tutamadığından bu esnada başı geriye doğru sert bir şekilde düşebilir ve boyun sinirleri incinebilir. Keza kalça ve bacakların ağırlığı ile beli geriye doğru bükülebilir. Bu iki tehlikeyi yaşamamak için sırt üstü yatan bir bebek kaldırılırken önce bir el bebeğin ensesi-ne, sırta yakın olarak, yerleştirilir. Parmaklar açılarak hem başa hem de sırta destek verilir. Diğer el bebeğin kalçasına yerleştirilir. Yine parmaklar açılarak tutulan yüzey genişletilir ve böylece bel de desteklenmiş olur. Bebek başı geriye düşmeyecek şekilde yavaşça kaldırılarak kucağa alınır ve istenilen yere güvenle taşınır.

Bebek yüzü yere bakar şekilde taşınmak istenirse, sırtüstü yattığı yerden önce yana doğru çevrilir, sonra bir el parmaklar açılarak bebeğin göğsüne yerleştirilir. Diğer el bebeğin kalçasına (baş parmak sırta doğru, diğer parmaklar bebeğin bacakları arasına gelecek şekilde) yerleştirilerek yüzü aşağı döndürülür. Gerekli pozisyon verilerek bebek yavaşça kaldırılır. Bebek kucakta tutulurken, emzirme pozisyonunda olduğu gibi, başı ve gövdesi dirsekten itibaren bir kolun üze­rinde yatırılabilir. Bu esnada kalça diğer elle desteklenir.

Bebek kucakta karşıya bakar şekilde tutulmak isteniyorsa, sırtı taşıyanın göğsüne dayanmış olarak bir el koltuk altların­dan, diğer el kalçanın altından yukarıya doğru tutularak taşı­nabilir.

Bebek arkaya bakar şekilde tutulmak istenirse, baş omzu­muzdan geriye bakacak şekilde yerleştirilir. Bir el bebeğin sırtından başı destekleyecek, diğer el kalçanın arkasından bastıracak şekilde tutularak güvenli taşınması sağlanmış olur.

Bebeği kolda taşımak istersek başı dirseğimizin içinde ka­lacak şekilde ellerimizle kollarını ve bacaklarını sarmalarsak bebek emniyete alınmış olur.

Henüz desteksiz oturamayan bir bebeği kucağımızda oturtmak istersek, sırtı bize dayalı vaziyette, koltuk altların­dan tutarsak, bebeğin tüm ağırlığının beline yüklenmesini önlemiş oluruz. Bebekleri 4 aylıktan itibaren, fazla yükseğe fırlatmamak ve düşürmemek şartıyla, dizlerimiz üstünde ve­ya ellerimizde hoplatabiliriz. Bundan büyük zevk alırlar.