Basilli Dizanteri

0

Savaş bölgelerinde, sağlık kaidele­rine uyulmayan pis çevrelerde, ruhsal gerginlik ve huzursuzluk yaşanan top­luluklarda, uzun müddet pişmiş ye­mek yerine soğuk ve kuru yiyeceklerle beslenildiğinde “şiggela” adı verilen hastalık yapıcı bir basilin ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Bu basil, insandan in­sana doğrudan geçtiği gibi; yiyecekle­re ve insan pisliğine konan sinekler ta­rafından da taşınır.

Vücuda girdikten bir hafta sonra, bazen daha evvel, tesirini göstermeye başlarlar. Önce kalın barsak zarında yerleşip iltihap oluştururlar. Çıkardık­ları zehirli maddeler bağırsaklar tarafın­dan emilerek kana karışır ve oradan bütün organizmaya dağılır.

Belirtileri:

  • İlk belirtileri normal bir bağırsak iltihabı gibidir: Karın ağrısı, ishal, kus­ma, baş ağrısı ve ateş yapar.
  • Bir gün içinde ishal şiddetlenir ve sonunda kanla karışarak cam gibi say­dam bir sıvı halini alır.
  • Hasta çok sık olarak tuvalet ihti­yacı duyar. Tuvalet sırasında şiddetli karın ağrıları hissedilir.
  • Hasta sık sık tuvalete çıktığı için vücut aşırı sıvı kaybetmekten kan do­laşımında bozulma olur ve müdahale edilmediği takdirde ölümle sonuçlanır.

Ne Yapmalı?

  • İshal şiddetlenip kanla karışık geldiği zaman derhal doktor müdaha­lesi gereklidir.
  • Antibiyotik ve sülfamit tedavisi ile beraber, bol sulu yiyecekler verilir.
  • Papatya çayı, kaynatılmış kuru böğürtlen suyu ve rendelenmiş elma oldukça etkilidir.

DİKKAT: Tedavide geç kalındığı zaman hastalık atlatılsa dahi “dizanteri romatizması” dediğimiz inatçı bir ek­lem romatizması bırakır. Göz iltihapla­rına sebep olduğu vakalar da az değil­dir.

  • Tedavi sırasında hastanın mutla­ka ayrılması gerekir.
  • Bu arada taşıyıcı olmaları sebe­biyle sineklerle mücadele edilmelidir.

Eklemek İstedikleriniz

İlgili Başlıklar