Aylara Göre Motor Gelişimi

6

1 Aylık bebek

 • Sırtüstü pozisyonda yatarken, dizleri karnına doğru çe­kilmiş olarak durur.
 • Yüzüstü yatılınca başını kendiliğinden yana çevirir.
 • Elimizi göğsüne koyarak, yüzü yere bakacak şekilde, kaldırınca başı öne düşer.

2 Aylık bebek

 • Yüzüstü yatırıldığında başını havaya kaldırır.
 • Elimizi göğsüne koyarak, yüzü yere bakacak şekilde, yu­karı kaldırdığımızda başını gövde düzeyinde tutabilir.
 • Hareket eden eşyayı gözleriyle takip edebilir.
 • Annesini görünce gülümser. Memnuniyetini kendine öz­gü “agu” sesleriyle belli eder.

3 Aylık bebek

 • Yüzüstü pozisyonda yatırıldığında dirseklerinden destek alarak başını ve göğsünü kaldırabilir.
 • Oturur pozisyonda başını bir süre dik tutabilir.
 • Dokunulunca ayağını çeker.
 • Eşyayı görünce daha iyi takip eder. Sırtüstü yatarken kendi ellerini seyreder.
 • Eline verilen eşyayı kısa bir süre tutabilir. Eşyalara elini uzatıp yakalamak ister, fakat hizalayıp yakalayamaz.

4 Aylık bebek

 • Başını rahat bir şekilde dik tutar.
 • Kendisiyle konuşulunca sevinir ve bazı sesler çıkararak karşılık verir,

5 Aylık bebek

 • Yakınındaki eşyaları tutmak için uzanabilir.
 • Yattığı yerden yuvarlanmaya çalışır.
 • Yüksek sesle gülmeye başlar.

6 Aylık bebek

 • Yakınındaki eşyaları tutabilir ve onları ağzına götürür.
 • Koltuk altlarından tutulursa yere basabilir.
 • Elindeki çıngırak gibi oyuncakları sallayarak oynar.
 • Destekli olarak kısa süre oturabilir.
 • Yüksek sesle güler.

7 Aylık bebek

 • Yüzüstü vaziyette yatarken sırtüstü dönebilir.
 • Gövdesini öne doğru eğerek desteksiz olarak kısa süre oturabilir.
 • Koltuk altlarından tutarak yere bastırılınca zıplama hare­keti yapar.
 • Bir elindeki eşyayı öbür eline geçirebilir.
 • Sevildiğini ve azarlandığını anlar, gülerek veya ağlayarak reaksiyon verir.
 • Ayağını yakalar ve ağzına götürmeye çalışır.
 • Aynaya bakmaktan hoşlanır.

8 Aylık bebek

 • Ellerinden tutulunca doğrulup oturur.
 • Desteksiz olarak rahat bir şekilde uzun süre oturabilir. •Sırtüstü yatarken yüzüstü vaziyete dönebilir.
 • Yürütece binebilir.

9 Aylık bebek

 • Baba, dede, mama gibi söylenmesi basit çift heceli sesle­ri çıkarabilir.
 • Yerden boncuk ve düğme gibi küçük cisimleri almaya ça­lışır.

10 Aylık bebek

 • Yatar durumdan oturur duruma geçebilir.
 • Koltuk ve kanepe kenarlarına tutunarak ayağa kalkabilir.
 • Emeklemeye başlar. Ayaklarıyla kendini ittirerek oturur durumda geriye doğru kayarak hareket edebilir.
 • Elindeki eşyayı yere atar ve tekrar eline alabilir.
 • Kendisine tekrarlanan hareketleri taklit edebilir. (Baş baş yapma,el çırpma gibi.)
 • Biberonu eliyle tutarak beslenebilir veya eline verilen ek­mek, kraker, simit gibi gıdaları yiyebilir.
 • Yabancı kişileri görünce çekinir ağlar.

11 Aylık bebek

 • Bir yere dayanmadan ayakta kısa süre durabilir.
 • Yabancıları yadırgar.

12 Aylık bebek

 • Ayakta daha rahat durur.
 • Bir elinden tutulursa yürüyebilir.
 • Kenarlara tutunarak yürüyebilir.
 • 2-3 kelimeyi anlayarak söyler

15 Aylık bebek

 • Yardım almadan yerden ayağa kalkar ve yürür. Yürüyü­şü paytak adımlarla olur.
 • Kendisinden istenilen şeyleri yapar. Mesela gösterilen bir eşyayı getirir.
 • 2 küpü üst üste veya yan yana koyabilir.
 • 4-5 kelimeyi anlayarak söyleyebilir.

18 Aylık bebek

 • Bir elinden tutulunca merdiven çıkabilir.
 • 3 küpü üst üste koyabilir.
 • Topu atabilir.
 • Yardımsız alçak bir sandalyeye oturabilir.
 • Kaşıkla yemek yemeye çalışır.

24 Aylık bebek

 • Rahatlıkla koşabilir. Merdiveni yardımsız çıkabilir.
 • Topa tekme vurabilir.
 • Kitap sayfalarını çevirebilir. Resimlere bakmaktan hoşla­nır.
 • Koltuklara tırmanabilir.
 • 2-3 kelimelik cümle kurar.
 • El, ayak, baş, ağız, burun, göz gibi organlarım gösterme­si istendiğinde gösterebilir.
 • Masal dinlemekten hoşlanır.
 • Tuvaletini haber verebilir.

2,5 Yaşındaki çocuk

 • Geriye doğru yürüyebilir. Sıçrayabilir, parmak uçlarına basarak yürüyebilir.
 • Evde annesine yardım etmekten hoşlanır.

3 Yaşındaki çocuk

 • Adını-soyadını söyleyebilir.
 • 3 tekerlekli bisiklete binebilir.
 • Kalemle şekiller çizebilir.

Eklemek İstedikleriniz