Vücut Ateşini Düşürmek İçin Evde Neler Yapılabilir?

78

Öncelikle ateşli çocuğun üstü hemen açılmalı, üşüme ve titreme gibi belirtiler olsa dahi üzeri kesinlikle örtülmemelidir. Çocuğa kilosuna uygun miktarda 1 doz ateş düşürücü şu­rup içirilmeli, hasta ilaç içmeyi istemiyor veya kusuyorsa ateş düşürücü fitil konulmalıdır.

39 derecenin üzerindeki ateşlerde ise vücut ısısından 2-3 derece daha düşük ısıdaki suya batırılmış havlu veya bezler çocuğun bütün gövdesine, kollarına, bacaklarına ve alnına serilerek 3-4 dakika beklenir. Havlular alınarak tekrar suya sokulur sonra suyu sıkılarak tekrar çocuğun üzerine ve altı­na serilir. Bu işleme ateş düşene kadar devam edilir. Ateş 41 derece veya daha yüksek ise çocuğa ateşi düşene kadar vücut ısısından 2-3 derece düşük suda duş aldırılır. Bu uygulama­lar için soğuk su kullanmak uygun değildir.

Bazen ateşi düşürmek için anne babaların vücuda sirke, alkol veya içinde aspirin eritilmiş su sürdüklerine şahit ol­maktayız. Böyle bir uygulama gereksizdir. Yukarıda belirtil­diği gibi sadece su kullanılmalıdır. Ateşli hastaların sıvı ihti­yacı daha fazla olduğundan sıvı gıdaları ve suyu daha fazla almaları gerekir.

Bazı aileler daha önce başka bir ateşlenme sırasında dok­torun çocuklarına verdiği antibiyotikleri tekrar alarak kullan­ma yoluna gitmekteler. Her ateşin sebebi ve tedavisi aynı ol­mayabilir. Bu şekilde belki de gereksiz veya yanlış bir ilaç kullanımı söz konusu olabilmekte, ilaçların dozu az veya çok olabilmekte hastaya fayda yerine zarar verilebilmekte, ayrıca bu tarz uygulamalarda mikropların ilaçlara karşı direnç ka­zanması daha sık görülmektedir. Hastanın tedavisini bir dok­tora bırakmak en doğrusudur.

İlk müdahaleler bu şekilde yapıldıktan sonra ateşin düşüp düşmediğine bakılmaksızın tedavinin devamı için bir hekime gitmek gerekir. Hekimin verdiği ilaçları ateş düşünce hemen bırakmak doğru değildir. Hekim ne kadar kullanılmasını iste­diyse o kadar süre devam edilmelidir.

Ateşin sebebi her zaman mikrobik hastalıklar değildir. Romatizmal hastalıklar ve tümörler de ateşe neden olabilir.

Eklemek İstedikleriniz

İlgili Başlıklar