Aşılar

1

Laboratuar ortamında çeşitli yöntemlerle zararsız hale ge­tirilmiş bakteri, virüs ve toksin maddelerine aşı diyoruz. Aşı­lar ağızdan veya iğne ile bebeğin vücuduna verilerek o mik­roplara karşı vücudu koruyacak olan antikor adı verilen maddelerin vücut tarafından üretilmesi sağlanır. Aslında hastalık­lar da vücutta antikor üretir. Aşının gayesi hastalık geçirme­den antikor üretmektir.

Aşılarını zamanında yaptırarak çocuklarımızı hastalıklar­dan korumak, hastalığı tedavi etmeye uğraşmaktan çok daha kolay ve ucuzdur. Çocuğun okuldan ve günlük aktivitelerin-den geri kalmasını, günlerce yatağa bağlanmasını, tedavinin zahmet ve masraflarını ve hastalıklardan sonra vücutta kala­bilecek çeşitli sakatlıkları, ağır hastalık nedeniyle ölümleri önlemiş olur. Çocuğumuzu aşılatmakla mikrobik hastalıkla­rın yayılmasını böylece diğer çocukların hasta olmalarını da önlemiş oluruz. Aşılama ile bir zamanlar insanların korkulu rüyası olan ve meydana getirdiği salgınlarla binlerce insanın ölümüne ve sakat kalmasına yol açan hastalıklar dünya üze­rinden yok edilebilir. Bugün çiçek hastalığı etkili bir aşılama ile yeryüzünden silinmiştir ve artık çiçek aşısı yapmaya bile gerek kalmamıştır. Bugün aynı program çocuk felci için uy­gulanmaktadır. Pek kısa bir süre sonra çocuk felcinin de dün­ya üzerinden yok olması beklenmektedir.

Çocuklarımızı zamanında aşılatmak hem kendi çocuğu­muza hem de bütün insanlığa karşı bir görevimiz olduğu gi­bi aşılarının düzenli şekilde yaptırılması çocukların en tabii haklarındandır. Zaten aşılar Sağlık Bakanlığı tarafından üc­retsiz olarak yapılmaktadır.

Eklemek İstedikleriniz