Aşılamada Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

1

  • Orta veya ağır dereceli hastalığı olanlarda aşı ertelenir.
  • 38 dereceden düşük ateş meydana getiren ishal, ve üst solunum yolu hastalıkları aşılamaya mâni değildir. İshal va­kalarında, çocuğa çocuk felci aşısı yapılır, ancak aşı yapılma­mış gibi 4 hafta sonra tekrar yapılır.
  • Karma aşı ve çocuk felci aşısı gibi tekrarlanması gereken aşılardan birinde gecikme olursa, yeni baştan tekrarlamaya gerek kalmaz, aşıya kaldığı yerden devam edilir.
  • Antibiyotik tedavisi alan çocuklar hastalığı şiddetli de­ğilse aşı olabilir. Antibiyotik kullanmak tek başına aşıya ma­ni değildir.
  • Aşısı yapılıp yapılmadığından şüphe edilen çocuklar, hiç aşılanmamış kabul edilerek yeniden aşı yapılabilir. Daha ön­ce aşılanmış çocuğa aşının tekrar uygulanması zarar vermez.
  • Çocukta yumurta allerjisi varsa kızamık aşısından ön­ce mutlaka, aşı yapan kişiye bildirilmelidir. Kızamık aşıları yumurta içinde üretildiğinden, böyle kişilerde alerji yapabilir.

Eklemek İstedikleriniz