Aşı Sonrası Ortaya Çıkan Rahatsızlıklar

0

Aşı uygulandıktan sonra bazen yan etkiler ortaya çıkabil­mektedir. Ancak aşıların yan etkileri ile aşılanmakla önlene­bilecek olan hastalıkların tehlikeleri kıyaslandığında aşı yap­tırmak suretiyle hastalıklardan korunmak hastalığa yakalan­maktan çok daha avantajlıdır.

Aşı ile önlenebilecek hastalıkların tehlikeleri göz ardı edi­lerek aşılamadan gereksiz yere asla vazgeçmemek gerekir.

Eklemek İstedikleriniz