Anne Sütü Vazgeçilmez

0

Anne sütü bebeğin kolay sin­direceği, kolay kullanacağı, ek­siklik veya fazlalık hallerine yol açmayacak bir gıdadır. Çocuğun ihtiyaçlarına göre ayarlanmıştır. Bileşimi de, yine çocuğa uygun de­ğişmeler gösterir. Şöyle ki; emzirmeninbaşlangıcında laktoz ve su bakımından zen­gin, yağ bakımından ise nispeten fakirdir. Emzirme süresinin sonuna doğru ise bu oranlar yağ lehine değişir. Bu değişiklik, çocukta doyma hissini kolaylaştırır.

Anne sütü, sadece ideal besleyici değil, çocuğu enfek­siyonlardan koruma özelliği de gösterir.

Araştırmalar, emzirilen bebeklerin ileri yaşlarda yapı­lan IQ (zeka) testlerinde emzirilmemiş olanlara oranla daha yüksek puanlar aldıklarını göstermektedir. Bunun yanı sıra gelişimleri daha ileridedir ve ilkokul çağında daha iyi dereceler yakalamaktadırlar.

Çünkü;

  • Anne sütü, beynin gelişiminde çok büyük rol oy­nayan DHA yağı içermektedir.
  • Emzirme sırasında anne-çocuk birlikteliği bebeğe güven verir. Sürekli kucağa alınmaları, geceleri emzirilmeleri yine çocuk için çok yararlıdır.
  • Anne sütüyle uzun süre emzirilen bebeklerin şiş­manlık riski de daha düşüktür.

Emzirme ayrıca kulak enfeksiyonlarından soğuk algınlıklarına, kansere, astıma, alerjiye, şeker hastalığına, kalp rahatsızlıklarına kadar pek çok hastalığa karşı çocuğu ko­rumaktadır. Kısacası emzirilen bebekler daha sağlam bir bünyeye sahip olurlar.

Yine emzirmekle bebekle anne arasında ruhsal bir bağ oluşur. Ayrıca annelerin kendilerini sakin ve rahat his­settirecek hormon, prolaktin ve oksitosin üremesine ve gerçekten anne olduklarının farkına varmalarına yol açar.

Bilim adamlarının tahminlerine göre anne sütü 100.000 farklı bileşimden oluşmaktadır ve bugün bunlar­dan sadece birkaç tanesi bilinmektedir.

Anneler çocuklarını ne kadar emzirsinler sorusunun ce­vabına gelince; en az altı ay, ideal olan süre ise iki yıldır.

Eklemek İstedikleriniz