Alerjinin Mevsimlerle İlgisi Var mıdır?

0

Evet. Bazı alerjenlerin yoğunluğu belirli mevsimlerde artar. Diğerleri ise her mevsimde sabit olarak bulunur. Po­len, mevsimsel alerjinin en sık rastlanan nedenidir. Ancak iklime bağlı olarak hava sıcaklığının ve nispî nem oranının farklılaşmasıyla ev tozu akarları, küf mantarları gibi ha­vayla taşman diğer alerjenlerin yoğunluğu değişir. Nisan ve mayıs, atmosfer havasında polen yükünün en çok art­tığı aylardır. İlkbaharda, alerjik yapılı kişilerde astım-, sa­man nezlesi, göz nezlesi gibi yakınmalar ortaya çıkabilir veya artabilir.

Bahar nezlesi, mevsimsel astım ne anlama gelir?

Bazı alerjik kişiler yılın diğer zamanlarında hiçbir önemli sorun yaşamazken, sadece belli bir iki ayda her yıl tekrarlanan belirtiler gösterebilirler. Bunlar çoğu zaman polene bağlı yakınmalardır. Kişiye göre değişmekle birlik­te, en sık bahar veya güz aylarında görülür. Bu kişilerin, şikâyetlerin ortaya çıktığı dönemden 15 gün öncesinden başlayıp, yakınmalarının sonlandığı dönemden 15 gün sonrasına kadar tedavi almaları gerekir.

Eklemek İstedikleriniz