Alerjik Hastalıklar Tehlikeli midir?

0

Sık görülmeleri, süreklilik göstermeleri, kişinin perfor­mansını yakından etkileyerek yaşam kalitesini düşürmele­ri, iş gücü kaybı ve okul devamsızlığına yol açmaları ve anafilaksi, anjiyonörotik ödem gibi bazen ölümcül olabilen formlarının da bulunması nedeniyle, alerjik hastalıklar önemli sağlık sorunları arasında yer alır.

Alerjik hastalarda kriz olur mu?

Evet. Alerjik hastalıkların bazılarında, aniden kriz şek­linde gelişen ağır tablolar oluşabilir. Üstelik bu durum tekrarlayıcıdır. Astımda, penisilin alerjisinde, arı-böcek sok­masında ve anjiyonörotik ödemde tehlikeli, ölümcül kriz­ler olabilir. Alerjik tabiatlı olan ve alerjik hastalığı olan ki­şilerin ve yakınlarının, böyle acil bir durumda ne yapma­ları gerektiğini bilmesi ve müdahale için gerekli ilaç ve ci­hazları sürekli yanlarında taşıması gerekir.

Eklemek İstedikleriniz