Akut Ateşli Romatizma

0

Bu hastalık, akut eklem romatizması, akut romatizmal ateş gibi isimlerle de anılır. Yeterli tedavi edilmemiş A grubu beta hemolitik strepto­koklarla oluşan boğaz enfeksiyonlarından 10-15 gün sonra ortaya çıkar. Bu nedenle boğaz enfeksiyonlarını hafife alma­yıp, fazla gecikmeden bir doktora giderek verdiği ilaçları tav­siye ettiği sürede kullanmak gerekir.

Tedavi edilmemiş boğaz enfeksiyonlarını takiben, akut ateşli romatizmaya yakalanma ihtimali % 3 oranına ulaşabi­lir.

Bir defa romatizmal ateş geçirmiş bir hastanın daha sonra geçireceği boğaz enfeksiyonları yetersiz tedavi edilirse ikinci bir romatizmal ateş atağı geçirme ihtimali % 15 hatta % 50 oranına ulaşabilir. İkinci veya daha sonraki ataklarda hasta­lığın kalbi etkilemesi ihtimali daha yüksektir.

1-Eklemlerdeki belirtileri: Diz, dirsek, el ve ayak bileği, omuz gibi büyük eklemlerde ağrı, şişlik gibi şikayetlerin ol­ması. Bu ağrılar bir eklemde düzelirken bir diğer eklemde başlayabilir. Buna gezici artrit diyoruz.

2-Kalpteki belirtileri: Kalp kapakçıklarını, kalbin adale do­kusunu, dış ve iç zarını etkiler. Romatizmal ateşin en zararlı ve kalıcı etkileri kalp üzerindeki etkileridir. Kalp yetmezliği, kalbin dış zarı içinde sıvı toplanması, kalp kapakçıklarında darlıkların oluşumu gibi tahribatlara yol açabilir.

3-Kore: Sinir sisteminin tutulması sonucu kol ve bacaklar­da ortaya çıkan istem dışı hareketlere kore denilir. Bazen hastalıktan aylar sonra başlayabilir. Hasta düğme ilikleme gi­bi ince işleri yapamaz, konuşamaz düzgün yazı yazamaz, aniden ritmik olmayan düzensiz hareketler yapar.

4-Diz ,ayak bileği, el bileği ve dirsekte 5-10 mm çapında deri altında yer alan ağrısız nodüller.

5-Gövde kısmında, kısa sürede kaybolan, pembe-mor renkli, kenarları düzensiz, kaşıntısız döküntüler olabilir.

6-Hastada ateş vardır.

Tedavide, öncelikle boğazda yerleşen A grubu beta hemolitik streptokoklar penisilin tedavisi ile temizlenir. Doktoru­nuzun vereceği karara göre aspirin veya gerekirse kortizon adını verdiğimiz ilaçlarla iltihap durdurulur. Hastanın yeni ataklar geçirmemesi için 21 gün aralarla uzun etkili penisilin iğneleri kullanılır. Koruyucu iğne kullanma süresi kalp tutu­lumu olanlarda ömür boyu, sadece eklem tutulumu olanlarda 21 yaşına kadardır.

Eklem ağrılarında doktorun tavsiyesi olmadan aspirin ve-ya diğer ağrı kesicileri, kullanmak doğru değildir. Çünkü veri­len ağrı kesiciler eklem belirtilerini süratle düzeltirler ve has­talığın önemli bir teşhis kriterini ortadan kaldırırlar. Hastalığın teşhisini ve tedavisini geciktirerek, varsa kalp tutulumu­nun daha ciddi boyutlara ulaşmasına yol açabilirler.

Romatizmaya bağlı kalp kapağı hastalığı veya doğuştan kalp anomalisi olan hastaların diş çekimi gibi küçük operasyonlardan önce diş hekimini ve geçirecekleri diğer ameliyat­lardan önce doktorunu mutlaka kalp hastalığından haberdar etmeleri gerekir. Bu hastalara operasyondan önce ameliyat yarasından kana karışabilecek mikropların kalplerine yerleşip endokardit adı verilen şiddetli ve tehlikeli bir enfeksiyona yol açmalarını önlemek için antibiyotik ilaçlar vermek gerekir.

Eklemek İstedikleriniz

İlgili Başlıklar